1.500 eu­ro voor Chi­ro­fonds

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN - Mie­ze­rig maar ge­zel­lig (kma) (el­la)

Meer dan hon­derd kerst­bo­men haal­den de Ti­to’s en Ke­tis’s van Chi­ro Sint-Job op in heel Brecht. Ook KLJ Brecht kwam de res­te­ren­de kerst­bo­men van hun ver­bran­ding bren­gen naar de Ker­klei in Sint-Job. “Voor mid­der­nacht wa­ren al­le bo­men weg. De men­sen zijn gul ge­weest, want er werd vaak 10 eu­ro ge­schon­ken om de boom voor het goe­de doel te ver­bran­den. Dat maakt dat we meer dan vo­rig jaar, meer dan 1.500 eu­ro, zul­len kun­nen weg­schen­ken aan Chi­ro­fonds Vlaan­de­ren. On­danks het min­de­re weer was de op­komst nog steeds groot”, stelt Roe­land Ru­e­lens van Chi­ro Sint-Job te­vre­den.

Kri­s­tof en Natalie met Lau­ra (6) en He­le­na (9) op de kerst­boom­ver­bran­ding aan de Me­de­laar. De Lan­de­lij­ke Gil­de van Hal­le en Sint-An­to­ni­us or­ga­ni­seert al meer dan 25 jaar de kerst­boom­ver­bran­ding. Sinds het feest­jaar ‘Dorp in de Kij­ker’ wordt de gro­te schuur van Hoe­ve Cools mee be­trok­ken in het ge­beu­ren. On­danks het mie­ze­rig weer van za­ter­dag­avond was het er ge­zel­lig toe­ven. Naast dran­ken kon je er ook ver­se bak­ha­ring en hot­dogs snac­ken. De KVLV zorg­de voor pan­nen­koe­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.