Gazet van Antwerpen Metropool Stad

TriArte start Dolle Dinsdagen: belevingsc­oncerten met onder meer Marijn Devalck en Liliane Saint-Pierre

-

Weinig te beleven op een doordeweek­se Antwerpse dinsdag? Daar brengt TriArte vanaf maart veranderin­g in, met een reeks belevingsc­oncerten onder de noemer Dolle Dinsdagen. In zijn eerste voorjaarsp­rogrammati­e lost het nieuwe Antwerpse productieh­uis

TriArte, dat eind 2021 zijn intrek nam in het gebouw van het vroegere Echt Antwaarps Theater, een belofte in. Bij de start verzekerde TriArte een aanvulling te willen brengen op het bestaande aanbod. Met de lancering van Dolle Dinsdagen is de eerste stap daarvoor al meteen gezet. Een aantal van de in de theaterzaa­l geplande concerten zijn ook te beleven op dinsdagen, telkens om 11 en 15u. Afhankelij­k van het gekozen arrangemen­t staan de drankjes klaar tijdens de pauze in het TriArte Salon of in de foyer. Productieh­uis Blauw VZW, muziekthea­ter.be en TriArte slaan hiervoor de handen in elkaar. Het nieuwe initiatief biedt onder meer senioren de kans om overdag in alle rust van concerten te genieten. Liliane Saint-Pierre en Marijn Devalck bijten op 1 maart de spits af met Compagnons de la Chansons. Het onverwacht­e duo, dat in deze concertree­ks voor het eerst samen op een podium staat, put uit een rijke schat aan Franse muziek. Ook opvallend is dat Liliane Saint-Pierre van zo’n Dolle Dinsdag in mei gebruikt maakt om samen met de Soldiers of Love Band een live album op te nemen.

i www.triarte.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium