Gazet van Antwerpen Metropool Stad

De zee was net opz’n gevaarlijk­st

Dramatisch­e dag aan de kust met overlijden van twee zwemmers

-

Zwemmen in de Noordzee levensgeva­arlijk, nee toch? Ja, toch. Het dramatisch­e ongeval van afgelopen weekend waarbij twee zwemmers verdronken, toont wat voor een sluipschut­ter “het zeetje” kan zijn. “Voor je het weet, ben je kansloos”, zegt de Blankenber­gse hoofdredde­r Tom Cocle. “En tóch geloven mensen ons niet als we dat zeggen.”

“We hadden het voorspeld”, zegt Tom Cocle. “Het was een zéér gevaarlijk­e dag op het strand.”

De hoofdredde­r van de Blankenber­gse reddingsdi­enst wist dat het gevaar overal loerde, zaterdag. Een dodelijke mix van omstandigh­eden heeft uiteindeli­jk twee Poolse mannen, 30 en 43 jaar oud, het leven gekost. Ze gingen in de zee in een afgelegen en onbewaakte zone tussen Blankenber­ge en Zeebrugge, en ze verdronken allebei.

Hoe kan het dat twee volwassen mannen zo door de zee overmand worden dat ze niet meer kunnen terugzwemm­en, dat ze niet kunnen boven blijven, dat ze een speelbal worden van golven en stroming?

“Drie redenen”, zegt Cocle.

“Eén: de getijdenst­roming. Iedereen kent hoogwater en laagwater, maar dan heb je nog eens springtij, de allerhoogs­te waterstand. Enkele dagen geleden was het springtij. Hoe groter dat verschil tussen eb en vloed, hoe meer water er verplaatst wordt. Daar hebben zwemmers letterlijk geen antwoord tegen: je bent kansloos.”

“Zageventen van de zee”

Twee: de wind. Het weer mocht zaterdag nog prachtig zijn: het waaide keihard aan de kust. 5 tot 6 beaufort uit het noordooste­n: dat is geen klein briesje. “Dan wordt de zee automatisc­h een stuk wilder, met ruwere golven”, zegt Cocle. “Die gure omstandigh­eden maken de zee heel gevaarlijk. Mensen geloven ons vaak niet. We zijn een beetje de zageventen van de zee, hè. Maar redders staan er niet zomaar. En we hameren elk jaar op de gevaren van de zee. Ik vind het heel tragisch dat dat nu na zo’n ongeval weer eens in de media moet komen. Maar de zee is geen zwembad.”

Daarvoor ligt ook de vloer niet vlak genoeg, de derde reden. “Er zitten grote niveauvers­chillen in het zand op het strand”, zegt Cocle. “Kellen en muien heten die. Bij hoogwater zijn die onzichtbaa­r. Je kan al raden wat er zaterdag gebeurd is. Zo’n mui is een riviertje op zich in de zee, tussen de zandbanken in. Daar stroomt het water makkelijk met 10 kilometer per uur. Daar word je in meegesleur­d.”

Wie kent die morfologie van het strand? “Weinig mensen”, zegt Cocle. “Wanneer je aan de kust woont, dan wel, dan krijg je dat met de paplepel binnen. Maar mensen uit het binnenland of andere contreien, die komen genieten en willen geen lesje gespeld krijgen over wat mag en niet mag.

“Wie gaat zwemmen in een onbewaakte zone en gered moet worden, zou zelf moeten opdraaien voor de kosten van die interventi­e.”

 ?? ??
 ?? FOTO MARC GYSENS FOTO MARC GYSENS ?? In het binnenland steeg het kwik naar 35 graden.
FOTO MARC GYSENS FOTO MARC GYSENS In het binnenland steeg het kwik naar 35 graden.
 ?? ?? In Zwijndrech­t zocht men naar verkoeling.
In Zwijndrech­t zocht men naar verkoeling.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium