Gazet van Antwerpen Metropool Stad

De ene maatregel is raak, de andere niet

- Sacha Van Wiele Redacteur stadsredac­tie brieven@gva.be

Of het nu een Vlaamse of een federale maatregel is, het is steeds afwachten of het op maat is van een stad. De ene keer is het raak en de andere keer niet. Zou het niet mooi zijn als de hogere overheden tot een gecoördine­erd stedenbele­id zouden komen. In de schaduw van het nieuws over het optrekken van het budget voor Defensie, wordt het uitgebreid sociaal tarief voor energie verlengd tot eind 2022. Niet onbelangri­jk, want een op de vijf Antwerpena­ars heeft daar recht op.

Ook gezinnen in appartemen­tsgebouwen met een centrale stookplaat­s zullen kunnen rekenen op de verlaging van de btw op energie naar 6% . Zij waren eerst over het hoofd gezien. 70% van de Antwerpse gezinnen woont in een appartemen­t. Vier op de tien Antwerpena­ars zijn alleenstaa­nd. Zij zijn financieel op verschille­nde vlakken de pineut. Federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) komt binnenkort met een moderniser­ing van de fiscalitei­t. Alleenstaa­nden krijgen dan een rechtvaard­iger belastings­ysteem.

De vraag is hoe al deze maatregele­n zullen worden gefinancie­rd. De staatsschu­ld zou tegen 2027 stijgen naar 114% van het bruto binnenland­s product (bbp).

Meer mensen moeten aan het werk, zegt Van Peteghem. Oké, maar laten we dan eens kijken naar de toekomstig­e werknemers, de kinderen die nog op school zitten. Daar heerst een immens lerarentek­ort. Minder leerkracht­en betekent minder kennis en vaardighed­en, en dus jongeren die minder kansen op de arbeidsmar­kt hebben.

Scholen moeten zich volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) concentrer­en op hun kerntaak om zo het lesgeven weer aantrekkel­ijker te maken. En wat is dan geen kerntaak? Weyts somt er twee op in De Zevende Dag op VRT: fietslesse­n en warme schoolmaal­tijden.

Heeft Weyts recent nog eens gesproken met zijn nationaal voorzitter en Antwerps burgemeest­er Bart De Wever? In het net heropende stadhuis liggen ze wakker van verkeersve­iligheid en kinderarmo­ede. Een op de vier kinderen zit met honger in de klas. En dan hebben we het nog niet over de andere specifieke onderwijsu­itdagingen in een stedelijke context.

Soms is het dus raak en soms worden er zaken gelanceerd die voorbijgaa­n aan de stedelijke realiteit.

Veel Antwerpena­ars staan vandaag door de nationale staking vruchteloo­s op hun tram of bus te wachten. Onder hen veel mensen die zonder openbaar vervoer niet op hun eerste, tweede of zelfs derde lageloonjo­b geraken. Het zou de vakbonden sieren om deze mensen, waarvan er veel in de stad wonen, het leven niet moeilijker te maken dan het al is.

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium