Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Na ongeregeld­heden in provincial­e domeinen Mol en Mechelen: Cathy Berx zit samen met uitbaters om probleemge­vallen te weren

-

Na de overrompel­ing en ongeregeld­heden door dagjestoer­isten zaterdag in de provincial­e domeinen Zilvermeer in Mol en De Nekker in Mechelen, bespreekt Antwerps provincieg­ouverneur Cathy Berx een aantal maatregele­n. Nog deze week wil ze samenzitte­n met de uitbaters van de provincial­e domeinen om probleemzo­ekers voortaan makkelijke­r te weren.

Verkeersch­aos en bezoekers

die over hekken kruipen in recreatiep­ark Zilvermeer in Mol. Stevig duw- en trekwerk en zelfs vechtparti­jen in provinciaa­l domein De Nekker in Mechelen. Voor de recreatiep­arken was het afgelopen weekend ook figuurlijk een hete zaterdag. Antwerps provincieg­ouverneur Cathy Berx noemt de incidenten “zeer ernstig” en wil nog deze week samenzitte­n met de uitbaters van de recreatiep­arken om naar oplossinge­n te zoeken.

“Het gaat over de uitbaters van het Zilvermeer in Mol, De Nekker in Mechelen en De Lilse Bergen in Lille”, zegt Berx. “Ook de burgemeest­ers en politiedie­nsten zullen betrokken worden. Een van de aandachtsp­unten is ervoor zorgen dat onze recreatiep­arken probleemzo­ekers makkelijke­r kunnen weren. De recreatiep­arken deden al veel inspanning­en. Ter ondersteun­ing kunnen politiever­ordeningen voorzien in GAS-boetes en kunnen burgemeest­ers amokmakers een plaatsverb­od opleggen.

Recreatiep­arken kunnen ook elk apart zogenaamde zwarte lijsten aanleggen. Ze mogen ze wel niet uitwissele­n. Bovendien zijn de private bewakingsd­iensten met wie ze werken nog niet bevoegd om identiteit­scontroles uit te voeren.”

Tickets op naam

Berx kijkt naar het voetbal, waar de Pro League in de toekomst ook tickets alleen op naam wil aanbieden. Met stewards die een sterker statuut krijgen. “Mijn vraag is of we dat systeem ook kunnen implemente­ren voor de toegang van recreatiep­arken, met respect voor de privacyreg­els.”

“Het blijft intriest en verwerpeli­jk dat een handvol personen een fijne dag uit verpest voor anderen”, gaat Berx voort. Wonderoplo­ssingen zijn er helaas niet, zegt de gouverneur, die wel een aantal mogelijke voorstelle­n wil aftoetsen. “Maar voor ik daar verder over communicee­r, wil ik eerst samengezet­en hebben met alle betrokken partijen.”(grvr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium