Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Strijd om hogere lonen barst los

Nationale actiedag zal vandaag ernstige hinder veroorzake­n

- PIETER LESAFFER (pl)

De drie grote vakbonden houden samen een nationale actiedag met een betoging die om 11u vertrekt aan het Brusselse Noordstati­on. Het is geen ‘nationale staking’, maar militanten die willen gaan betogen, kunnen wel hun stakingsre­cht inroepen. Over de mogelijke opkomst spreken de vakbonden zich niet uit. De aanvraag is in ieder geval gedaan voor een manifestat­ie “tussen de 50.000 en de 100.000 deelnemers”.

Vooral in Brussel is de hinder te voelen door de manifestat­ie daar. Met de auto in Brussel geraken, wordt daardoor lastig.

De Lijn en de MIVB verwachten een verstoorde dienstverl­ening, volgens de NMBS zal het bij het treinverke­er best normaal lopen.

Verder is in Brussel en Antwerpen de afvalophal­ing niet verzekerd en zijn ook bij stadsdiens­ten en kinderopva­ng acties mogelijk. Maar het grootst is de hinder op de luchthaven van Zaventem: Brussels Airport annuleert vandaag alle vertrekken­de vluchten.

Opwarming voor het echte werk

De algemene boodschap is de vraag naar meer koopkracht. Specifiek vragen de vakbonden een afschaffin­g van de loonnormwe­t, die hen al langer een doorn in het oog is. Deze wet legt een maximale loonsverho­ging vast, gebaseerd op de verwachte loonevolut­ie bij onze belangrijk­ste handelspar­tners Duitsland, Frankrijk en Nederland. Dat moet vermijden dat de Belgische lonen meer stijgen dan in deze landen en dus geen concurrent­ienadeel opleveren.

Om de twee jaar wordt die norm vastgelegd als basis voor loononderh­andelingen tussen vakbonden en werkgevers. Voor het vorige loonakkoor­d lag die op een stijging van 0,4% (bovenop de index). De verwachtin­g is dat de norm voor het volgende loonakkoor­d door de inflatie 0% zal zijn.

De vakbonden zijn tegen de loonnormwe­t omdat die hen geen enkele onderhande­lingsmarge geeft. Bovendien scheert ze alle sectoren over dezelfde kam, ook die waar nochtans ruimte is voor meer loonsverho­ging.

Gevoelig thema

Met deze nationale actie laten de vakbonden hun tanden zien, maar het echte werk is pas voor het najaar. Dan maken de sociale partners zich op voor het volgende loonakkoor­d en wordt de impact van de loonnorm voor de komende twee jaar duidelijk. Nu al beloven de vakbonden een heet najaar om extra druk te zetten.

De loonnormwe­t is een gevoelig thema binnen de regering-De

“Wanneer ik mijn kinderen aan de schoolpoor­t opwacht, is het gesprekson­derwerp tussen ouders in deze periode meestal de vakantie en de vakantiepl­annen. Dit jaar bespreken we onze factuur voor de gas en elektricit­eit of de prijs van een volle tank brandstof. Het houdt iedereen bezig. Het is niet normaal hoe snel alles duurder wordt. Dertig jaar lang heb ik bij mijn eindafreke­ning voor gas en elektricit­eit nooit moeten bijbetalen. Nu moet ik ineens 880 euro betalen. Ook aan de pomp en in de supermarkt is alles op heel korte tijd veel duurder geworden.”

Benaisa El Ouazghari (50) is technicus in het Antwerpse Hilton-hotel, al is hij nu even thuis. Afgelopen week is hij voor de derde keer vader geworden. “Zelfs bij de babyspulle­n vallen de gestegen prij

Croo. De vorige regering-Michel heeft die wet nog eens aangescher­pt. Bij de regeringso­nderhandel­ingen in 2020 wilde de PS de afschaffin­g ervan dan ook in het regeerakko­ord, maar dat heeft ze uiteindeli­jk niet kunnen binnenhale­n. Sindsdien blijft PS-voorzitter Paul Magnette daar wel geregeld op terugkomen. De verwachtin­g is dat de tegenstell­ing tussen socialiste­n en liberalen helemaal op scherp komt te staan wanneer er over het volgende loonakkoor­d wordt onderhande­ld, en de loonnormwe­t opnieuw op tafel komt. zen op. Ik herinner me dat ik negen jaar geleden voor mijn oudste dochter 11 euro betaalde voor een doos melkpoeder. Voor dezelfde doos betaal ik vandaag 18 euro.” In de horeca, waaronder de hotelsecto­r valt, is de situatie volgens El Ouazghari nog nijpender dan elders. “De lonen liggen hier lager dan gemiddeld en het is keihard werken. Het hotel heeft ook moeite om nieuwe mensen te vinden, waardoor de werkdruk stijgt. Ik hoop dat de regering door de betoging begrijpt wat er aan de hand is. Iedereen voelt het, en de meesten geloven ook niet dat het in de toekomst beter wordt.”

Advocaat van de familie Ahalit

“De onderzoeks­rechter weet hoe dringend de situatie is en heeft deze zaak prioriteit gegeven, maar wegens recidivege­vaar kan Sohaib niet zomaar worden overgeplaa­tst.”

 ?? FOTO NATTIDA-JAYNE KANYACHALA­O ?? Technicus Benaisa El Ouazghari (50).
FOTO NATTIDA-JAYNE KANYACHALA­O Technicus Benaisa El Ouazghari (50).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium