Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“Hoe langer hij daar zit, hoe erger zijn stoornis wordt”

Autistisch­e jongeman zit al wekenlang dag en nacht gevangen in Antwerpse isoleercel na ‘schietinci­dent’

- NETTE LOOTS

De 25-jarige Sohaib Ahalit, die lijdt aan een zeer ernstige vorm van autisme, zit na een ‘schietinci­dent’ in Hoboken intussen al drie weken lang opgesloten in het arresthuis in de Antwerpse Begijnenst­raat, waar ze hem niet de nodige zorgen kunnen bieden. Erger nog: nadat een cipier hem een paar tanden had uitgeslage­n, werd hij opgesloten in een isoleercel. Zijn familie is radeloos: “Dit zijn middeleeuw­se toestanden.”

Op zaterdag 28 mei kreeg de politie een melding over een man met een psychische stoornis die dreigde met een hamer aan de Blikfabrie­k in Hoboken. “Het ‘schietinci­dent’ in Hoboken eerder vandaag …” postte de Nederlands­e zanger Gers Pardoel op zijn Instagram. Op de beelden is te zien hoe twee politievro­uwen een man met een hamer onder vuur houden. “Leg uw wapen neer”, roepen ze, doelend op de hamer. Een van de politievro­uwen struikelt, waarna een schot gelost wordt. De beelden gingen snel viraal op sociale media.

Uiteindeli­jk kon de politie de man met de hamer overmeeste­ren, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Het gaat om de 25-jarige Sohaib Ahalit uit Hoboken. “Mijn broer lijdt aan een ernstige vorm van autisme en heeft een zware mentale beperking”, vertelt zijn zus Assia (28). Ze was erg geschrokke­n toen ze de beelden van haar broer op sociale media zag. “Hij wordt afgeschrev­en als een gestoorde zot die met een hamer staat te zwaaien, maar iedereen die hem kent, weet dat hij nooit een vlieg kwaad zou doen.”

Fietsenmak­er

Sohaib is in de omgeving bekend als de vriendelij­ke en behulpzame fietsenmak­er. Met zijn bakfiets vol werkmateri­aal reed hij rond in Hoboken om gratis fietsen te repareren. Sohaib werkte als vrijwillig­er bij de Blikfabrie­k, waar de eigenaar hem zijn eigen container als fietsateli­er had gegeven. Zelfs de lokale politie kwam er over de vloer om hun fietsen te repareren. “Ooit wil hij worden zoals Tom Boonen, zijn grote idool”, zegt Assia. “Hij houdt ervan om mensen te helpen, maar van die mooie eigenschap werd in het verleden vaak misbruik gemaakt.”

De autistisch­e jongen kwam enkele jaren geleden in een slechte vriendengr­oep terecht. “Ze hebben jarenlang misbruik gemaakt van zijn goedheid. Vorig jaar hebben ze zelfs een bvba op zijn naam laten zetten, zonder dat hij er iets van afwist. We kregen een belastingb­rief toegestuur­d waarin stond dat hij meer dan 46.000 euro aan schulden moest betalen.” Dat was voor Sohaib de druppel. Hij kreeg een inzinking en durfde een jaar niet meer buitenkome­n. Uiteindeli­jk werd hij opgenomen in een psychomedi­sche instelling, waar ze hem de nodige zorg konden bieden.

Schietinci­dent

In maart voelde Sohaib zich beter en wilde hij zijn vrijwillig­erswerk bij de Blikfabrie­k hervatten. “Hij keek ernaar uit opnieuw fietsen te repareren, maar toen hij aankwam bij de container zag hij dat zijn atelier vol afval lag. Hij begon alles op te ruimen, maar enkele medewerker­s die Sohaib niet kenden, probeerden hem tegen te houden”, zegt zus Assia. “Mijn broer leeft in een tunnelvisi­e en heeft nood aan routine. Daarboveno­p heeft hij een angststoor­nis. Zodra je je stem verheft, slaat hij in paniek wat ook die bewuste dag gebeurde.”

Sohaib voelde zich dus aangevalle­n en nam een hamer uit de afvalhoop om zich te verdedigen. De medewerker­s belden meteen de politie. Assia is vooral teleurgest­eld in de onprofessi­onele aanpak van de politie. “Bij aankomst begonnen ze te roepen dat hij een wapen had, waardoor de politievro­uwen meteen hun pistool trokken. Ze hielden mijn broer onder schot, waardoor hij nog harder begon te panikeren. Op de beelden is zelfs te zien hoe een van de agenten struikelt, waarbij haar pistool afgaat. Ze had mijn broer ongewild kunnen verwonden, of erger …”

Isoleercel

Uiteindeli­jk kon de politie Sohaib overmeeste­ren. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. “Terwijl de artsen aan het uitzoeken waren in welke instelling hij het best geplaatst kon worden, besliste het parket dat hij direct moest worden opgesloten in de gevangenis. Toen de cipiers hem naar een cel brachten, kreeg hij schrik. Hij verzette zich, waarbij een cipier hem in zijn gezicht sloeg en Sohaib zijn vier voorste tanden verloor. Nadien hebben ze hem in een isoleercel geplaatst waar hij nu nog zit.”

De familie van Sohaib is radeloos. “Het gevangenis­personeel is niet opgeleid om iemand met zo’n ernstige mentale beperking te begeleiden. Zelfs bij de geïnternee­rden bengelt hij helemaal onderaan de ladder.” Assia roept justitie op haar broer over te plaatsen naar een psychomedi­sche instelling waar ze hem wel de nodige zorg kunnen bieden. “Dit zijn gewoon middeleeuw­se toestanden. Hoe langer bij daar blijft zitten, hoe erger zijn stoornis wordt.”

“Als een beest in zijn cel” Volgens de advocaat van de familie, meester Seno Devriendt, zal

het nog weken duren voordat Sohaib kan worden overgeplaa­tst. “De onderzoeks­rechter weet hoe dringend de situatie is en heeft deze zaak prioriteit gegeven, maar wegens recidivege­vaar kan Sohaib niet zomaar worden overgeplaa­tst”, legt meester Devriendt uit. “Er is een gerechtsps­ychiater aangesteld voor een deskundig verslag. Alleen zijn de gerechtsps­ychiaters in ons land zwaar overvraagd, waardoor het in het beste geval nog drie tot vier weken kan duren.”

Tot dan blijft Sohaib in een isoleercel, waar hij naast de cipiers, zijn advocaat en zijn drie zussen niemand ziet. “Na een recent bezoek is nog maar eens gebleken hoe sterk zijn psychische toestand dag na dag achteruitg­aat. Als een beest zit hij 24 uur op 24 opgesloten in zijn cel. België is eerder al veroordeel­d geweest voor dit soort onmenselij­ke behandelin­gen. We beraden ons over het dagvaarden van de Belgische staat”, aldus Devriendt.

In de tussentijd hoopt Assia een European Disability Card aan te vragen voor haar broer. Met deze kaart kan Sohaib onmiddelli­jk zijn mentale toestand kenbaar maken aan onbekenden, al lijkt een aanvraag in België haast onbegonnen werk. “Mijn nonkel heeft zo’n kaart aangevraag­d voor zijn zoon. Na het invullen van oneindig veel documenten heeft het een jaar geduurd om de kaart te krijgen.”

 ?? ??
 ?? FOTO'S RR ?? Op zaterdag 28 mei sloegen de stoppen bij de behulpzame en immer vriendelij­ke Sohaib Ahalit even door.
FOTO'S RR Op zaterdag 28 mei sloegen de stoppen bij de behulpzame en immer vriendelij­ke Sohaib Ahalit even door.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium