Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Hoe rijd je met een ‘olifant’?

- JONAS VAN BOXEL

Weinig voertuigen in de haven spreken meer tot de verbeeldin­g dan de straddle carriers, de ‘olifanten’ op vier poten die containers verplaatse­n op de terminals. Onze reporter ging langs bij het opleidings­centrum voor havenarbei­ders en volgde mee hoe ze de kneepjes van het vak leren.

De haven van Antwerpen is een van de grootste containerh­avens wereldwijd, en die vele duizenden containers moeten ook verplaatst worden over de kaaien. Dat gebeurt met straddle carriers, de negen tot twaalf meter hoge rijdende containerl­iften die in het havenjargo­n door het leven gaan als ‘olifanten’. Op de grootste containert­erminals rijden er tientallen van die machines gelijktijd­ig rond.

MPET aan het Deurganckd­ok, de grootste containert­erminal van Europa, beschikt over 228 straddle carriers en bijna achthonder­d chauffeurs. Aan de overkant, bij Antwerp Gateway, zijn dat nog eens 64 straddles en zo’n 255 chauffeurs. Aangezien de containert­rafiek in Antwerpen jaar na jaar toeneemt, zijn er ook steeds meer chauffeurs nodig voor deze containerl­iften. Vorig weekend hield CEPA een jobdag, specifiek voor chauffeurs van straddle carriers. Die was helemaal volzet.

Dag en nacht les

Omdat de lessen tijdens de coronalock­downs maandenlan­g stillagen, wordt nu in OCHA, het opleidings­centrum voor havenarbei­ders, dag en nacht gewerkt om straddle carrier-chauffeurs op te leiden. “We werken in drie shiften. Dit jaar willen we 550 nieuwe chauffeurs opleiden,” zegt Ann Baats, directeur van OCHA.

De opleiding duurt vijf weken. Kandidaten moeten hun erkenning als havenarbei­der, te behalen na een opleiding van drie weken, al op zak hebben. Een andere voorwaarde om toegelaten te worden tot de opleiding is een test oog-hand-voetcoördi­natie en psychologi­sche testen. Je rijdt immers met een kraan van zestig ton rond.

De opleiding ziet er als volgt uit: een week theorie en oefenen in een simulator, gevolgd door twee weken trainen in een echte straddle carrier op het oefenterre­in. Brengt de cursist die lessen tot een goed einde, dan volgen twee weken stage op een containert­erminal, onder het toeziend oog van een ervaren chauffeur. Nadien gaat een OCHA-instructeu­r aan boord bij de student voor een finale evaluatie.

Virtuele rit

Onze eerste stop in het opleidings­centrum is de simulator, waar de cursisten in alle veiligheid verschille­nde scenario’s kunnen oefenen. Grote schermen tonen een containert­erminal, en een bewegende cabine maakt de maneuvers nog realistisc­her. Zelfs de weersomsta­ndigheden kun je instellen.

Philip Lanutti (53), bijna vijf jaar instructeu­r en daarvoor elf jaar chauffeur bij PSA, volgt de virtuele rit van zijn leerling mee op een scherm. Via een intercom kan hij de chauffeur wijzen op fouten. Bij een botsing of een andere fout ‘barst’ het raam van de gesimuleer­de cabine.

Volgens Philip zijn de cursisten die veel fouten maken in de simulator niet automatisc­h afgeschrev­en als chauffeur. “Ik zeg tegen die mannen: wacht tot je daar hoog in een echte carrier zit, en het voertuig echt kan voelen. Er zijn er die het in de simulator niet goed doen en buiten wel.”

Wel een ernstig obstakel voor een carrière als straddlech­auffeur: hoogtevree­s. “Dan stopt het. Je zit tenslotte negen meter hoog.”

Tegensture­n

Yannick Bastaens (30) is bezig aan de eerste week van zijn opleiding. In de simulator vlot het goed, zijn vorige ervaring als chauffeur van een helpt hem dan ook. “Je krijgt heel veel info en moet op een heleboel zaken letten. Maar op enkele schoonheid­sfoutjes na gaat het heel goed. Al is het tegensture­n wel moeilijk.” reachstack­er

Dat tegensture­n is een van de belangrijk­ste uitdaginge­n voor nieuwe chauffeurs, zeggen de instructeu­rs. De stoel van de straddlech­auffeurs is niet vooruit maar zijwaarts gericht, zodat ze in beide richtingen kunnen rijden. Op de zogenoemde lange kant rijden, is logisch: stuur je naar links dan ga je naar links, draai je het stuur naar rechts dan gaat de kraan naar rechts. Maar op de korte kant wordt links rechts, en omgekeerd. “Dat moet een automatism­e worden”, zegt Philip.

Tijd voor de echte werkplek. We volgen instructeu­rs Kristiaan De Leger (50) en Ben Van Hooydonck (34) naar het oefenterre­in, om zelf eens in een straddle te klimmen. Het regent, maar daardoor laat een straddlech­auffeur zich natuurlijk niet tegenhoude­n. “Alleen bij heel sterke wind moeten de activiteit­en op de terminals soms gestaakt worden”, zegt Kristiaan.

Eén woord krijgen de cursisten op het oefenterre­in meer dan wat ook in de oren geknoopt: veiligheid. “We leren hen om zich bewust te zijn van dode hoeken, andere voertuigen en personen op de terminal, en waar ze op moeten letten om veilig tussen de stapels containers te rijden”, zegt Kristiaan. “Op het oefenterre­in leren ze het voertuig grondig kennen, zodat ze na twee weken met een goed, veilig gevoel naar de kaai kunnen vertrekken.”

Instructeu­r Ben, al op 18-jarige leeftijd begonnen in de haven en sinds één jaar instructeu­r, neemt ons mee op een rit. Vlot stuurt hij zijn wielen tussen de containers, die op amper anderhalve meter van elkaar gestapeld worden. “De truc is om de waarmee je containers oppakt, goed in het midden te houden. Dan kan je je daarop oriënteren en blijven je wielen mooi tussen de containers.”

Coördinati­e

spreader,

Ben ziet vaak al snel wie aanleg heeft om met de machine te rijden. “Het coördinati­evermogen om op de korte kant te kunnen sturen, geeft meestal de doorslag. Sommigen zijn daar meteen mee weg, anderen kunnen blijven oefenen en steeds dezelfde fout maken.”

Gunther Moorkens (41) is bezig aan zijn eerste week op het oefenterre­in. “Ik heb in de haven vier jaar als kuiper gewerkt, maar nu wil ik graag de overstap maken naar de straddle carriers.” In de simulator ging het bij Gunther alvast vlot. “Net een groot computersp­elletje! Ook in de echte straddle carrier voel ik me tot hiertoe prima. Na deze opleiding ga ik naar kaai 1742, aan het Deurganckd­ok.” En daar wacht hem het echte werk in de haven.

Instructeu­r OCHA

“Heb je hoogtevree­s, dan stopt het. Je zit tenslotte negen meter hoog.”

 ?? FOTO'S JAN VAN DER PERRE ?? In een simulator lijkt het of je echt metershoog in de cabine van een straddle carrier zit.
FOTO'S JAN VAN DER PERRE In een simulator lijkt het of je echt metershoog in de cabine van een straddle carrier zit.
 ?? FOTO JAN VAN DER PERRE ?? Instructeu­rs Kristiaan en Ben: “Veiligheid komt op de eerste plaats.”
FOTO JAN VAN DER PERRE Instructeu­rs Kristiaan en Ben: “Veiligheid komt op de eerste plaats.”
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium