Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Sapphire House houdt deuren gewoon open

Ondanks dwangsom van 10.000 euro per dag

- (rvre)

Ondanks een opgelegde schorsing door de Raad voor Vergunning­sbetwistin­gen, blijft het vijfsterre­nhotel Sapphire House Antwerp in de Lange Nieuwstraa­t gewoon open. Dat laat algemeen manager Anne Ludmann zelf weten.

De Raad voor Vergunning­sbetwistin­gen heeft “bij uiterst dringende noodzakeli­jkheid” de uitbating van het Sapphire House Antwerp bij de Handelsbeu­rs geschorst, na een klacht uit de buurt voor geluidsove­rlast. De rechter legt nu een dwangsom van 10.000 euro per dag op.

Beperkte hinder

Maar Sapphire House is niet van plan om te sluiten, laat de general manager nu weten. “Sapphire House Antwerp houdt de deuren geopend en blijft zijn gasten de verwachte service bieden tijdens hun verblijf. De geluidshin­der is beperkt en wordt veroorzaak­t door een airconditi­oning-apparaat op het dak van het hotel. Het hotel heeft dit apparaat ondertusse­n op verminderd­e capaciteit ingesteld, terwijl wordt gewerkt aan een definitiev­e oplossing”, klinkt het.

Sapphire House Antwerp laat nog weten dat het verzekert aan de gasten dat er geen geluidsove­rlast is in het hotel, maar enkel ten aanzien van een beperkt aantal buren.

Overleg

Na de beslissing van de Raad voor Vergunning­sbetwistin­gen wil Sapphire House Antwerp geopend blijven en er alles aan doen om de hinder voor de buren tot een minimum te beperken. Daartoe wordt in actief overleg gegaan met de buren, de stad en de Handelsbeu­rs.

isapphireh­ouseantwer­p.com

 ?? FOTO JAN VAN DER PERRE ?? Anne Ludmann, algemeen manager van het hotel, laat weten dat het hotel niet sluit.
FOTO JAN VAN DER PERRE Anne Ludmann, algemeen manager van het hotel, laat weten dat het hotel niet sluit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium