Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Oude en nieuwe stedelinge­n verbroeder­en onder loden zon

Event ‘Gastvrij Antwerpen’ gaat van culinaire verwenneri­j tot Afghaans vliegeren

- ELIEN VAN WYNSBERGHE

Op de droogdokke­nsite van Stormkop vond zaterdag onder een loden zon de negende editie plaats van Gastvrij Antwerpen. Dat evenement wil een ontmoeting­splaats bieden aan oude en nieuwe Antwerpena­ren. Aan het programma werkten onder meer chef-kok Seppe Nobels en zijn Instroom Academy mee.

Gastvrij Antwerpen vond plaats in aanloop van Wereldvluc­htelingend­ag, die vandaag plaatsvind­t. Het is de negende keer dat het evenement mensen samenbreng­t in de stad. In het verleden gebeurde dat al in de binnentuin van Sint-Paulus en rond het podium van de Roma. Dit keer opende creatieve site Stormkop de deuren.

Poort naar toekomst

Onder meer chef-kok Seppe Nobels tekende present met zijn Instroom Academy, het opleidings­centrum en restaurant dat hij een jaar geleden oprichtte aan de droogdokke­n. “Voor de mensen van ons team is koken hun link met vroeger, maar we hopen dat het ook de poort is naar hun toekomst”, aldus Nobels.

Zijn Academy bereidde op het event een exclusieve lunch voor zo’n honderd genodigden. “Ik stond in voor het dessert”, glimlacht Sandip uit India. Daarop somt hij een indrukwekk­end aantal ingrediënt­en en samenstell­ingen op. Van een wortelpure­e met appelsap en kardemom tot pistache-ijs en crème brûlée. Hij lacht: “Ja, we gebruiken in één gerecht zeer veel verschille­nde smaken. Maar de mensen waren tevreden”, zegt de man.

Sandip zit nu twee maanden bij de Instroom Academy van Nobels. “Voordien was ik wel een

maar echt ervaring had ik niet in de keuken. Maar Seppe maakt van iedereen een chef.” foodie

Seppe Nobels

Chef-kok

"Voor de mensen van ons team is koken hun link met vroeger, maar we hopen dat het ook de poort is naar hun toekomst."

Hoelang hij nog onder de vleugels van Nobels mag blijven werken, is niet duidelijk. “Dat hangt af van de uitkomst van mijn regularisa­tieaanvraa­g. Maar ik zou heel graag voor Seppe blijven werken”, klinkt het.

Zeven wereldzeeë­n

Na de lunch startte een programma met zeventien workshops. Samen goed voor “een ontdekking­stocht langs de zeven wereldzeeë­n.” Van kookworksh­ops tot een kennismaki­ng met de Afghaanse vliegerkun­st, van dans en yoga tot het beschilder­en van een gigantisch scheepszei­l. Dat laatste gebeurde onder het goedkeuren­de oog van de gevluchtte Oekraïense kunstenaar Alexandr Kudriavche­nko. “Vandaag beschilder­en we een zeil voor een schip dat nadien heel Europa zal afvaren met als eindbestem­ming Rome”, vertelt hij. “Met dit initiatief willen we de aandacht vestigen op de klimaatver­andering.”

Buiten zitten Touria en Amin uit Marokko en Nasil uit Jemen klaar om een vlieger te bouwen onder begeleidin­g van de Afghaanse Najiba en Mirza. “Het is de eerste keer dat we komen”, vertelt Touria. “Het is hier gezellig en beter dan thuis, waar het op dit moment een sauna is.”

 ?? FOTO PATRICK DE ROO ?? Sandip verzorgde het dessert van een lunch van de Instroom Academy van Seppe Nobels.
FOTO PATRICK DE ROO Sandip verzorgde het dessert van een lunch van de Instroom Academy van Seppe Nobels.
 ?? FOTO PDR ?? Gastvrij Antwerpen bood verschille­nde workshops aan.
FOTO PDR Gastvrij Antwerpen bood verschille­nde workshops aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium