Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Negenhonde­rd ton wit zand en straffe glijbanen voor 360 Beach

Zomerbar heropent komende vrijdag de deuren

- JAN AUMAN

Wie dacht dat Yannick Hellemans de handdoek zou gooien na de grotendeel­s uitgeregen­de eerste editie van 360 Beach, kent de Schildenaa­r niet. Samen met zijn compagnons van 360 Events holt hij van festival naar festival om podia te bouwen en weer af te breken. Met de laatste restjes energie leggen ze ook nog de laatste hand aan de zomerbar in Schilde, die aanstaande vrijdag de deuren opent.

“Als deze temperatur­en de voorbode zijn van wat de weergoden voor onze tweede editie in petto hebben, ziet het er goed uit”, zegt Yannick Hellemans (34). Behalve de organisato­r zijn elders op de grote site van Schilmart, achter de nieuwe Albert Heijn, schrijnwer­kers en andere vaklui aan de slag om de hippe zomerbar tegen aanstaande vrijdag klaar te maken.

“Volgende week voeren we nog negenhonde­rd ton fijn wit zand aan, de inkom fatsoenere­n we met honderd ton dolomiet. De toegangspo­ort, de blikvanger vanop de Turnhoutse­baan, hebben we met hout opgebouwd. De hele opstelling is negentig graden gedraaid ten opzichte van de vorige editie. Zo zal het op het terras van de zomerbar nog langer genieten zijn van de avondzon”, vertelt Yannick.

Rock Werchter

De krullenbol is blij dat hij kan rekenen op zijn medevennot­en in Three-Sixty Events, een specialist in podium- en stellingbo­uw. Orlando Van Vlem, Michael Aussems en Dimitri Van Gestel zetten zich schrap. “Na de magere coronajare­n is er profession­eel een nooit geziene drukte. Gelukkig maar”, vertelt Yannick nog. “Rock Werchter, Graspop, Pukkelpop, Paradise City; het zijn maar enkele grote evenemente­n waar ze graag een beroep doen op ons. We hebben negen vaste medewerker­s en werken daarnaast nauw samen met zo’n veertig freelancde­rs, vooral technici”, luidt het.

Visitekaar­tje

360 Beach organisere­n is voor het kwartet vooral een ‘hobby’; ze laten niks aan het toeval over. Dit is hun visitekaar­tje. Op de strandstoe­len en loungemeub­elen zal het weer heerlijk chillen zijn. Voor de jongste bezoekers werden een tubing van achttien meter lang en een klauterpar­cours op grote hoogte in elkaar gezet.

“Onze bar krijgt een upgrade. We nemen de uitbating ervan zelf

Yannick Hellemans

Medeorgani­sator zomerbar

‘‘De hele opstelling is negentig graden gedraaid ten opzichte van de vorige editie. Zo zal het op het terras van de zomerbar nog langer genieten zijn van de avondzon.’’

in handen. Met Steven Van Thielen hebben we een topchef gevonden. Hij kondigt onder meer mosselen met frietjes aan en nog veel meer lekkers, waardoor je tot ’s avonds laat bij ons kan chillen. We blijven open tot middernach­t”, aldus Orlando.

Geen voetbaltoe­rnooien

Een groot scherm komt er dit jaar niet omdat er geen grote voetbaltoe­rnooien zijn. Voor de films die vorig jaar nu en dan geprojecte­erd werden, was de belangstel­ling eerder matig. De organisato­ren hopen wel opnieuw geregeld een muzikaal optreden te organisere­n, zonder voor overlast te zorgen in de buurt. Hierover wordt nog onderhande­ld met de gemeente. Yannick en co dromen intussen luidop van een openlucht zwembad. “Maar dat zal niet meer voor de editie van dit jaar zijn”, zegt Yannick nog.

360 Beach vindt plaats tot zondag 28 augustus. Maandag en dinsdag gesloten. De inkom is gratis.

 ?? FOTO JAA ?? Yannick Hellemans (rechts), medevennoo­t Orlando Van Vlem (links) en Steven Van Thielen.
FOTO JAA Yannick Hellemans (rechts), medevennoo­t Orlando Van Vlem (links) en Steven Van Thielen.
 ?? FOTO RR ?? Chillen in een ligstoel op het strand van 360 Beach.
FOTO RR Chillen in een ligstoel op het strand van 360 Beach.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium