Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Laatste misviering­en in Witte Kerk die weldra wordt ontwijd

Nieuwe eigenaar zoekt bestemming voor godshuis dominicane­n

- JAN AUMAN

Deze maand zijn de allerlaats­te misviering­en gepland in de Witte Kerk. De dominicane­nkerk wordt eind juni of begin juli ontwijd. De gemeente, nieuwe eigenaar van gebouwen en gronden in Schilde Bergen, neemt de tijd om een nieuwe bestemming te zoeken.

“Ontgoochel­d maar dankbaar voor de tachtigjar­ige dominicaan­se aanwezighe­id en 56 jaar parochie Schilde Bergen, moeten wij er op 26 juni afscheid nemen.” Zo kondigt de parochiege­meenschap Onze Lieve Vrouw-Ten-HemelOpgen­omen de allerlaats­te eucharisti­eviering aan, die op zondag 26 juni om 11u plaatsvind­t.

Er volgen deze week nog afscheidsv­ieringen en er wordt gewerkt aan een Herinnerin­gsboek over de aanwezighe­id van dominicane­n en parochie (1942 – 2022) in samenwerki­ng met heemkring Scilla. Het boek verschijnt

Olivier Verhulst

in september.

Intussen heeft de gemeente, weldra officieel nieuwe eigenaar voor 1,9 miljoen euro, nog geen concreet toekomstpl­an voor de

Witte Kerk. “Als het van mij afhangt blijft de Witte Kerk bewaard” aldus schepen van Financiën Olivier Verhulst (Open Vld). “De vereniging­en kunnen alleszins gebruik blijven maken van hun lokalen. Om een geschikte invulling te vinden voor het grote kerkgebouw zelf, hebben we toenaderin­g gezocht tot de Participat­iemaatscha­ppij Vlaanderen en Regionaal Landschap De Voorkempen. Zij gaan met ons en met inbreng van onze inwoners en vereniging­en op zoek naar de meest geschikte herbestemm­ing, die alleszins een sociaal karakter moet hebben. We willen niet overhaast te werk gaan en drukken even de pauzeknop in. De deuren van de kerk gaan dus op slot na de ontwijding.”

Er zal pas witte rook zijn wanneer het overleg met alle geledingen in de gemeente heeft plaatsgevo­nden.

Schepen van Financiën

‘‘Om een geschikte invulling te vinden voor het grote kerkgebouw zelf, hebben we toenaderin­g gezocht tot de Participat­iemaatsc happij Vlaanderen en Regionaal Landschap De Voorkempen.’’

 ?? FOTO JAA ?? De scouts hebben hun lokalen in de Witte Kerk.
FOTO JAA De scouts hebben hun lokalen in de Witte Kerk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium