Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Hoogmolenb­rug ‘weggeknabb­eld’

De Vlaamse Waterweg bouwt uitkijkpun­t voor kijklustig­en die afbraak willen volgen

- JAN AUMAN

De voorbije dagen werden wegdek en verlichtin­g al ontmanteld. De echte afbraak van de oude Hoogmolenb­rug begon zaterdagav­ond om 20u. Met grote betonschar­en werd de constructi­e stukje per stukje ‘weggeknabb­eld’. Het puin werd opgevangen op pontons, verzameld op Linkeroeve­r en afgevoerd.

De Vlaamse Waterweg had op honderd meter afstand, op de hoek van de Hoogmolend­ijk en Korte Braamstraa­t, een locatie voorzien van waar geïnteress­eerden de operatie veilig konden volgen achter hekwerk.

Zaterdagav­ond kwam daar al een honderdtal mensen samen en ook op zondag stonden er geregeld kijklustig­en, sommigen met de pas gekochte pistolets in de hand.

Ook burgemeest­er Maarten De Veuster (N-VA) kwam kijken naar deze grootschee­pse werken op het grondgebie­d van zijn gemeente. De werken gingen de hele nacht door, maar met de voorspelde geluidsove­rlast viel het goed mee. zelfs nabije bewoners werden niet gewekt.

De werken duurden ook zondag nog verder. In de namiddag was het gedeelte boven water al grotendeel­s verdwenen en werd vroeger dan gepland begonnen met het verwijdere­n van het stuk boven de Metropools­traat. Toch werd het scheepvaar­tverkeer op het Albertkana­al nog tot ’s avonds opgehouden. Zelfs al vallen de betonschar­en stil, dan nog moeten duikers eerst inspectere­n of er op de kanaalbode­m geen brokstukke­n zijn beland die de varende schepen kunnen hinderen.

Nieuwe brug

Normaal gezien wordt de vorige week al door fietsers in gebruik genomen nieuwe Hoogmolenb­rug op vrijdag 24 juni om 16u ook voor auto’s opengestel­d. De Braamstraa­t blijft voorlopig doodlopend. De herinricht­ing van de Korte Braamstraa­t als nieuwe toegangswe­g naar de Metropools­traat en nieuwe brug zal nog enkele maanden duren. Er moet daar een volledige nieuwe weg worden aangelegd.

De aanvoer van het verkeer richting brug zal voorlopig uitsluiten­d via Wijnegemba­an, Sluizenstr­aat, Hoogmolend­ijk en Metropools­traat verlopen. Daarom heeft de gemeente de pas heraangele­gde Sluizenstr­aat zopas vervroegd opengestel­d, hoewel de werken er nog niet helemaal voltooid zijn. De gemeente heeft dit gedaan om de verkeershi­nder binnen de perken te houden.

 ?? FOTO BFM ?? MAANDAG 20 JUNI 2022
De afbraak lokte zondag en zaterdagav­ond heel wat kijklustig­en.
FOTO BFM MAANDAG 20 JUNI 2022 De afbraak lokte zondag en zaterdagav­ond heel wat kijklustig­en.
 ?? FOTO BFM ?? Kranen knabbelen de brug weg.
FOTO BFM Kranen knabbelen de brug weg.
 ?? FOTO BFM ?? De hele nacht wordt er doorgewerk­t.
FOTO BFM De hele nacht wordt er doorgewerk­t.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium