Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Processie gaat weer uit na twee coronajare­n

-

Op de tweede donderdag na Pinksteren vieren rooms-katholieke gelovigen Sacraments­dag. In Antwerpen werd dat zondag gevierd met een processie die door de binnenstad trok. Ze startte aan de Sint-Jacobskerk, middenin de studentenb­uurt en eindigde in de kathedraal. Ook bisschop Bonny nam deel aan de processie die na twee coronajare­n opnieuw kon doorgaan. Behalve de bisschop, parochiepr­iesters, kapelmeest­ers, leden van de kerkfabrie­k en gelovigen, wandelden ook de harmonie van De Xaverianen uit Aartselaar, de Europascou­ts en verschille­nde Poolse eerste communican­ten mee. Aansluiten­d vond een dankvierin­g en receptie plaats voor de zusters apostelinn­en die hun parochie op Groenenhoe­k in Berchem hebben verlaten. Op zuster Pia na zijn alle zusters vertrokken naar de woonzorgca­mpus Sint Camillus in de Lokkaardst­raat. De zusters stichtten in 1924 de school Sint-Theresia die nu het Hinkelpad heet en drukten hun stempel op de wijk waar ze zo lang verbleven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium