Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Zege die smaakt als nederlaag

President Macron wint parlements­verkiezing­en, maar verliest absolute meerderhei­d

- Guy StevenS

De Franse parlements­verkiezing­en zijn een teleurstel­ling geworden voor president Emmanuel Macron. Met zijn coalitie Ensemble! verloor hij zijn absolute meerderhei­d, waardoor het heel wat moeilijker wordt om zijn beleid te voeren. De oppositie jubelt en noemt Macron een “minderheid­spresident”.

Voor Macron was de vraag voor de parlements­verkiezing­en van gisteren of hij erin zou slagen om een absolute meerderhei­d van 289 van de 577 zetels binnen te halen. De Franse president had al zijn hoop daarop gevestigd, want bij een tegenvalle­nd resultaat zou het veel moeilijker worden om nog beleid te voeren. Dan zou hij om nieuwe wetsontwer­pen gestemd te krijgen telkens parlements­leden van andere partijen moeten overtuigen om toch aan een meerderhei­d te geraken.

De eerste projecties die gisteravon­d binnenliep­en, lijken erop te wijzen dat de coalitie Ensemble! wel de grootste formatie in de Assemblée Nationale wordt, maar dat ze niet eens in de buurt van de absolute meerderhei­d komt. Volgens de projecties van vijf peilingbur­eaus zou Ensemble! van Macron uitkomen op ongeveer 200 tot 260 zetels, het linkse Nupes van Jean-Luc Mélenchon op 150 tot 200 zetels, het Rassemblem­ent National van Marine Le Pen op 60 tot 102 zetels en het centrumrec­htse Les Républicai­ns op 45 tot 80 zetels.

Minder dan gehoopt

Een overwinnin­g die smaakt als een nederlaag dus, voor Macron en de zijnen. “Het is verre van wat we gehoopt hadden”, zo erkende minister Gabriel Attal, de eerste uit het kamp van Macron die reageerde op de uitslag. “De Fransen hebben ons geen absolute meerderhei­d gegeven, maar ook niet aan een andere partij. Wat zich aftekent is een ongeziene situatie in het politieke en parlementa­ire leven, die ons gaat verplichte­n om onze zekerheden en tegenstell­ingen te overstijge­n”, zei hij op televisiez­ender

Ook Olivia Grégoire, woordvoerd­er van de regering, had het over een “ontgoochel­ende” uitslag. “We zullen samenwerke­n met iedereen die het land vooruit wil laten gaan, onze hand is uitgestoke­n”, zei ze op “In het parlement zitten nog wel gematigde rechtse afgevaardi­gden die aan onze kant zullen staan.”

TF1.

Euforie bij links

Een euforische stemming hing er dan weer bij de andere partijen. Bij Nupes bijvoorbee­ld, een coalitie met onder meer het uiterst linkse La France Insoumise (LFI), de groenen en de socialisti­sche PS. Daar heeft met het over een “historisch­e” dag. “Nooit eerder heeft links de uittredend­e president in een relatieve minderheid­spositie geplaatst”, juichte Sandrine Rousseau van de groenen. Voor Clémentine Autain van LFI bevestigt de “ongelofeli­jke doorbraak” dat LFI-voorman Mélenchon de juiste strategie heeft gekozen. Mélenchon zelf liet in

Olivia Grégoire

een eerste reactie al optekenen dat dit resultaat – “totaal onverwacht en ongezien” – vooral “de nederlaag van Macron” is.

Ook bij het Rassemblem­ent National was het feest. Met uitzonderi­ng van 1986 is het de eerste keer dat uiterst rechts voldoende zetels haalt om een parlements­fractie te vormen. Voorzitter ad interim Jordan Bardella sprak van een “tsunami” die het land overspoelt. “De les die we vanavond hebben geleerd, is dat het Franse volk van Emmanuel Macron een minderheid­spresident heeft gemaakt”, reageerde hij op Marine Le Pen liet optekenen dat ze “alle patriotten”, zowel van links als van rechts, hoopt te verenigen. “We zullen een sterke oppositie voeren met respect voor de instelling­en, want het belang van Frankrijk en het Franse volk is ons enige kompas.”

Woordvoerd­er van de regering

“We zullen samenwerke­n met iedereen die het land vooruit wil laten gaan. Onze hand is uitgestoke­n. In het parlement zitten nog wel gematigde rechtse afgevaardi­gden die aan onze kant zullen staan.”

Grote namen weg

TF1.

Macron haalt niet alleen het aantal verhoopte zetels niet, hij ziet ook enkele grote namen uit het parlement verdwijnen. Minister van Gezondheid Brigitte Bourguigno­n zou haar zetel kwijtspele­n, net als Christophe Castaner, oud-minister van Binnenland­se Zaken. De voorzitter van de Assemblée, Richard Ferrand, heeft zijn nederlaag zelfs al toegegeven.

De Fransen bleken gisteren niet happig om voor de vierde keer op korte tijd naar de stembus te gaan. De afwezighei­d zou uitkomen tussen 53,5 en 54% van de kiezers. Dat is hoger dan in de eerste ronde, toen 52,49% van de stemgerech­tigden niet kwam opdagen. Het dieptereco­rd van 2017 zou echter niet bereikt worden. Toen bleef 57,36% van de Fransen thuis.

 ?? FOTO REUTERS ?? De Franse president Emmanuel Macron.
FOTO REUTERS De Franse president Emmanuel Macron.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium