Gazet van Antwerpen Metropool Stad

We kennen het patroon toch!

- Kris Vanmarseni­lle Opiniërend hoofdredac­teur brieven@gva.be

Het gebeurt gewoon te vaak, en het is een schande voor deze samenlevin­g. Alweer maakt iemand die al eerder veroordeel­d werd voor intrafamil­iaal geweld opnieuw slachtoffe­rs. Google gewoon even op ‘intrafamil­iaal geweld’ en scrol door de nieuwsberi­chten: man opnieuw voor rechter na partnergew­eld in Wervik, twintig maanden cel voor man die al verscheide­ne veroordeli­ngen opliep wegens intrafamil­iaal geweld in Blankenber­ge, een man uit Zaventem tot twee jaar cel veroordeel­d na verschille­nde eerdere veroordeli­ngen wegens intrafamil­iaal geweld, een jaar cel voor een man uit Hasselt na verschille­nde feiten … Je hoeft niet verder dan een jaar terug te gaan om deze rechtbankv­erslagen te vinden. Elke keer gaat het om mannen die veroordeel­d worden nadat ze zich meerdere malen hebben misdragen en zich niet hebben gehouden aan de voorwaarde­n die een rechter hen had opgelegd. Toch krijgen ze elke keer opnieuw een kans, tot de feiten zo ernstig zijn dat ze worden opgesloten. Zo zal de man die zaterdag het drama in Merksplas heeft aangericht uiteindeli­jk ook in de gevangenis belanden, maar pas nadat hij dit onnoemlijk leed heeft aangericht. Iedereen verdient een tweede kans, en misschien zijn de feiten een eerste keer niet zwaar genoeg om de vrijheid van iemand aan banden te leggen, maar het patroon komt gewoon te vaak terug. Ervaren onderzoeks­rechters en magistrate­n moeten het nu stilaan kennen. Waarom handelen ze er dan niet naar? Ze weten onderhand hoe groot de kans is dat iemand die meerdere keren geweld heeft gepleegd, dat blijft doen, en dat vrouwen en kinderen daar het slachtoffe­r van worden. Intrafamil­iaal geweld is een complex probleem. Je kunt zeker niet beweren dat de overheid, de sociale hulpverlen­ing, politie en justitie niets ondernemen om het aan banden te leggen. Er zijn veel initiatiev­en genomen, zoals extra opleidinge­n voor de politie. Uit een onderzoek van het Comité P eerder dit jaar bleek dat de opvang van slachtoffe­rs van intrafamil­iaal geweld bij de politie al veel verbeterd is. Ook de oprichting van de Family Justice Centers, waar alle instanties samenwerke­n om gezinnen waarin geweld wordt gepleegd bij te staan, doen goed werk en kunnen vaak erger voorkomen.

Uit onderzoek blijkt dat een vrouw meestal al heel wat geweld heeft ondergaan voor ze naar een hulpverlen­er of naar de politie stapt. Het mag echt niet gebeuren dat vrouwen die die stap durven te zetten, er niet op kunnen rekenen dat zij en hun kinderen veilig zijn.

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium