Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“Hij is enorm aangedaan van wat er is gebeurd”

Verdachte aangehoude­n, zijn advocaat reageert:

- (bvdl)

De onderzoeks­rechter in Turnhout heeft Peter V.H., de verdachte van de dodelijke gijzeling in Merksplas, zondag aangehoude­n. “Hij is enorm onder de indruk van wat er gebeurd is”, zegt zijn advocaat, meester Sven de Potter.

speurders reden zondag omstreeks 16u met Peter V.H. in een geblindeer­de auto het gerechtsge­bouw van Turnhout binnen. Daar werd hij bijna twee uur lang verhoord door de onderzoeks­rechter. Hij is na dat verhoor onder aanhouding­smandaat geplaatst op verdenking van moord, poging tot moord en wederrecht­elijke vrijheidsb­eroving. Over het juiste motief en de exacte omstandigh­eden van de gijzeling waarbij de 19-jarige Jarne Pire om het leven kwam, raakte nog niet veel bekend.

“Mijn cliënt heeft bij de onderzoeks­rechter een verklaring afgelegd, waar ik niet verder kan op ingaan. Dat maakt deel uit van het geheim van het onderzoek”, vertelde zijn raadsman, meester Sven de Potter, na afloop. “Hij is in ieder geDe val onder de indruk en enorm aangedaan van wat er zaterdag gebeurd is”, zegt de advocaat.

“De precieze omstandigh­eden maken deel uit van het verdere onderzoek. Te gepasten tijde zal de context wel duidelijk worden.”

Peter V.H. was geen onbekende voor het gerecht, onder meer vanwege intrafamil­iaal geweld tegenover zijn ex, maar zijn advocaat was zondag zelf nog niet op de hoogte van de juiste inhoud van die dossiers. De verdachte verschijnt op vrijdag 1 juli voor de raadkamer in Turnhout. Die buigt zich dan over zijn verdere aanhouding.

 ?? FOTO RR ?? Peter V.H. wordt in een geblindeer­de auto het gerechtsge­bouw van Turnhout binnengere­den.
FOTO RR Peter V.H. wordt in een geblindeer­de auto het gerechtsge­bouw van Turnhout binnengere­den.
 ?? FOTO RR ?? Sven de Potter, de advocaat van Peter V.H.
FOTO RR Sven de Potter, de advocaat van Peter V.H.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium