Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Nat, en dus tropisch

-

20.000 mensen heupwiegde­n, dansten of brulden mee tijdens de veertiende Borgerrio, afgelopen zaterdag. De beroemde parade met muziek en dans was het hoogtepunt, met deelname van internatio­naal erkende percussieg­roep uit Burundi. Tijdens al die ambiance werd ook de toekomst van de Turnhoutse­baan druk besproken.

Deze Borgerrio werd door exact 163 vrijwillig­ers in goede banen geleid. Een van hen is Jacques Loobuyck uit Deurne. “Ik bewaak hier op het Laar de backstage. Voorlopig heb ik nog niet veel te doen want het is nog rustig. Maar dat zal straks ongetwijfe­ld veranderen.” Jacques is voor de derde keer actief op Borgerrio. “Ik doe dat heel graag, vrijwillig­er zijn. Waar of wat is niet zo belangrijk, ik ben voor alles beschikbaa­r. Zo sta ik binnenkort op The Tall Ships’ Races. Ondertusse­n ben ik 76, maar zolang ik gezond ben, zal ik dit blijven doen.”

Districtsb­urgemeeste­r Marij Preneel (Groen) is blij dat Borgerrio na twee jaar pauze opnieuw kon doorgaan. “Dit is een hoogdag, een moment dat de hele buurt op straat komt en je hier de hele wereld kan zien, horen en proeven. Diversitei­t in de ruimste zin van het woord staat centraal.”

Werelderfg­oed

De Turnhoutse­baan was het toneel van een braderij en vooral een grootse parade (totale lengte: drie kilometer). Daar namen dit jaar zestien groepen aan deel, waaronder The Royal Burundi Drummers (die zich Unesco Werelderfg­oed mogen noemen), Gnawa Black Koyo, de Fanfakids uit Molenbeek en de Borgerhout­se fanfare ‘t Akkoord, samen goed voor 400 deelnemers.

Voor Borgerrio werden op de Turnhoutse­baan trouwens de wegwerkzaa­mheden even stilgelegd: “De roze stenen van onze fietsstraa­t liggen er al, de beschermen­de folie komt pas later.

Gezien de vele bezoekers vandaag en natuurlijk de parade moest de baan volledig vrij zijn. Maar de werken worden voor het bouwverlof afgerond.”

Trix

In de schaduw van het districts

 ?? ??
 ?? FOTO'S VICTORIANO MORENO ?? Zoveel mogelijk kleur op de Turnhoutse­baan krijgen: één van de doelstelli­ngen van Borgerrio.
FOTO'S VICTORIANO MORENO Zoveel mogelijk kleur op de Turnhoutse­baan krijgen: één van de doelstelli­ngen van Borgerrio.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium