Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Familie bezoekt plaats waar (groot)vader V-bom overleefde

William Cawker overleefde ternauwern­ood allerlaats­te V-bom op Belgisch grondgebie­d

- Erik Vandewalle

Richard en Andrew Cawker en hun vader John bezochten Kalmthout en de plaats waar hun (groot)vader William in 1945 zwaargewon­d raakte. De nacht van 29 maart van dat jaar viel daar de laatste dodelijke V-bom op ons land. “Hij heeft zijn memoires geschreven, maar aan die periode niet veel aandacht meer geschonken, slechts een paar zinnen. Wij willen er nu wél meer over weten”, luidt het.

Burgemeest­er Lukas Jacobs ontving John en zijn zonen aan het oorlogsmon­ument aan De Vroente. Een zichtbaar sterk geëmotione­erde vader ontving uit handen van de burgemeest­er een medaille ter ere van zijn vader William Cawker.

Televisiem­aker Arnout Hauben maakte de historisch­e reeks

Ter gelegenhei­d van de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorl­og maakte hij een vervolg, waarin hij het onder meer had over de V-bommen die de Duitsers op ons land afvuurden. De laatste dodelijke V-bom in België kwam terecht op de boerderij van de familie Willemsen aan de Moerkantse­baan, vlak bij de Spillebeek in Kalmthouts­e Hoek (sedert 1976 Essen Hoek).

Bij de aanval sneuvelden twee Engelse soldaten, Jim Wolstenhom­e en William Robert Hicks, vrienden van William Cawker. John en zijn zonen wilden daarom die plaats bezoeken.

Eigenlijk was het bezoek gepland in maart 2020. Richard Cawker: “Drie jaar geleden nam de VRT contact op met ons. Arnout Hauben zocht familieled­en van soldaten die in de buurt van Kalmthout betrokken waren bij de oorlog. We deelden met plezier de beschikbar­e info. Maar naar hier komen kon niet omwille van de pandemie”, zegt Richard.

Oorlog.

Ten

John Cawker

“Grootvader vertelde weinig of niets over de Tweede Wereldoorl­og”, zegt Richard. “Een dertigtal jaar geleden schreef hij zijn memoires. Daarin schreef hij maar enkele zinnen over de oorlogsper­iode. Hij had het over de Spillebeek in het noorden van België. We wisten wel dat hij op het einde van de oorlog was gestatione­erd in Kalmthout, en dat hij deel uitmaakte het 107de Royal Artillery. Met die gegevens begonnen we onze zoektocht.”

Die leidde de familie onder meer naar het Imperial War Museum in Londen en naar tal van andere documentat­iecentra. Zo vonden de kleinzonen van William een kaart, waarop alle inslagen van V-bommen waren aangeduid. Dat bracht hen uiteindeli­jk naar de plaats waar de fatale V-bom insloeg op 29 maart 1945, de boerderij van de familie Willemsen.

Zwaargewon­d

Die V-bom was de laatste dodelijke inslag van de gevreesde Duitse raketten. Die nacht vielen er twee doden, negen licht gewonden en zes zwaargewon­den, waaronder William Cawker.

“We weten dat mijn vader zwaargewon­d was aan beide benen en dat ook zijn arm was gebroken. Hulpverlen­ers gebruikten een deur als draagberri­e en legden mijn vader erop. Omdat hij de enige was met een opleiding EHBO,

werd hij op die deur van de ene zwaargewon­de naar de andere gebracht. Actief hulp verlenen aan zijn gewonde vrienden kon hij niet. Wel gaf hij instructie­s hoe ze bepaalde verwonding­en moesten behandelen. Later werd hij overgebrac­ht naar een ziekenhuis in het Nederlands­e Roosendaal”, vertelt zoon John.

De Engelse familie bracht ook een bezoek aan de boerderij, waar het drama zich afspeelde. Ria Willemsen was toen een kind van vijf. Zij ontving de Engelse gasten en overhandig­de hen een fotoboek met beelden uit die oorlogsper­iode.

“Dit is een van de vele schrijnend­e verhalen die in heb gehoord in mijn speurtocht naar getuigenis­sen uit die periode”, zegt Pieter De Meester, die zich buigt over de lokale geschieden­is van de Tweede Wereldoorl­og. “De militairen die toen in Kalmthout waren gestatione­erd, waren gespeciali­seerd in het afschieten van V-bommen. Wanneer het radarsyste­em van de geallieerd­en V-bommen spotte, werden de kanonnen in stelling gebracht. De meeste van die bommen werden dan ook neergehaal­d.”

 ?? FOTO KOEN FASSEUR ?? Pieter De Meester, Lukas Jacobs, Richard, John en Andrew Cawker bij het oorlogsmon­ument. John toont de herinnerin­gsmedaille.
FOTO KOEN FASSEUR Pieter De Meester, Lukas Jacobs, Richard, John en Andrew Cawker bij het oorlogsmon­ument. John toont de herinnerin­gsmedaille.
 ?? FOTO RR ?? William Cawker, onderaan tweede van links.
FOTO RR William Cawker, onderaan tweede van links.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium