Gazet van Antwerpen Metropool Stad

KunstZ grijpt naast subsidies

- KRISTIN MATTHYSSEN (lava)

hier verhuisde, woonde ik in Westmalle. Daar leefde ik meestal met de gordijnen dicht. In Westmalle lopen veel scholieren op straat, en ze plaagden en intimideer­den mij.”

Hondje Bo

Dat haar hondje Bo, een kruising tussen een chihuahua en een vlinderhon­dje, mee mocht verhuizen was voor Inge een voorwaarde. De twee kunnen niet zonder elkaar. Binnen zie je hoe Bo vertroetel­d wordt. Inge heeft ook een eigen terras, waarop ze kan ontbijten. “Iemand van Landelijke Thuiszorg komt me soms helpen in huis. Ik ben niet graag alleen”, vertelt Inge.

Voor haar ouders Ronny en Monique uit Borsbeek is het een geruststel­ling, dat Inge nu haar eigen stekje heeft. “Geen gewoon huis, maar een thuis. Ze heeft een woelig parcours achter de rug. Als ouder zit je daar mee in. Het waren serieuze zorgen.” Inge knikt. “Maar ik heb altijd op mijn ouders kunnen rekenen, en nog steeds.”

Inge heeft nu een uitkering en een bewindvoer­der. “Dat ze op deze manier zelfstandi­g kan wonen, is meer dan dat wij ooit hebben durven denken. We hebben nog een dochter, en twee kleinkinde­ren. Ons gezin bestaat uit zeven. Als vader kan ik niet gelukkiger zijn dan op de momenten dat wij met z’n zevenen gezellig samenzitte­n. Wij zijn nu gerust dat Inge hier voor de rest van haar leven betaalbaar kan blijven wonen”, besluiten de ouders.

De Antwerpse kunstorgan­isatie KunstZ verliest haar subsidies. En dat is bijzonder slecht nieuws voor het multicultu­rele creatiepla­tform. KunstZ is compleet verrast door de beslissing van de Vlaamse Regering.

KunstZ is een artistiek platform dat ruimte biedt aan etnisch- en cultureel divers talent om zich te ontwikkele­n in de podiumkuns­ten. “Het begon al toen we een negatief voorafgaan­d advies kregen van de beoordelin­gscommissi­es. Ik was geschokt, maar dacht dat ze een aantal zaken foutief interprete­erden. In ons antwoord hebben we administra­tieve fouten kunnen duiden en rechtzette­n. Ik dacht dat de zaak wel zou kantelen, maar niets blijkt minder waar”, zegt Greet Vissers, artistiek leider van KunstZ.

Twee redenen

De regering geeft twee redenen voor de schrapping van de subsidies. “Enerzijds zijn we zakelijk niet in orde, anderzijds zijn we te lokaal in hun ogen. We bestrijken nochtans de hele stad, net zoals vergelijkb­are organisati­es hetzelfde doen in Brussel en Gent”, luidt het. Volgens Vissers kan het wegvallen van subsidies het einde beteken voor KunstZ. “Dit is een regelrecht drama. Zonder die financiële steun zijn wij niet levensvatb­aar. Maar we laten het hier niet bij. We gaan onderzoeke­n wat we tegen deze beslissing nog kunnen doen, want er is het een en ander fout gegaan. Daarboveno­p ontbreekt de wil voor dialoog volledig”, zegt Vissers.

Stad?

“We zouden met deze zaak naar de Raad van State willen stappen, maar eerst moeten we weten hoe en wat. Ook de stad gaan we aanspreken voor steun, want wij hebben een erg belangrijk­e rol te vervullen voor etnisch en cultuur divers talent met artistieke ambities. Als dat niets oplevert, is onze laatste reddingsbo­ei wellicht verloren.” Wellicht moet er snel uitsluitse­l volgen omdat na de grote vakantie de werking van heel wat organisati­es heropstart.

Papa van Inge

"Wij zijn nu gerust dat Inge hier voor de rest van haar leven betaalbaar kan blijven wonen."

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium