Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Tien nieuwe plekken voor divers zorgpublie­k

Nieuwe verblijven zijn allemaal volzet, wachtlijst geopend

- KRISTIN MATTHYSSEN

Met een groot buurtfeest werden de tien zorgwoning­en en buurthuis Ter Smisse naast woonzorgce­ntrum De Buurt in Zoersel geopend. Inge Eyckens (41), die met haar hondje Bo in een van de zorgwoning­en woont, was zo vriendelij­k om haar deur te openen voor bezoekers. “Ze is fier op haar appartemen­t”, zeggen haar ouders Ronny en Monique uit Borsbeek. Intussen zijn alle plekken al volzet. Er is een wachtlijst geopend voor kandidaat-bewoners.

Inge Eyckens woont al anderhalf jaar in haar zorgwoning. Ook het buurthuis is intussen in gebruik als ontmoeting­s- en activiteit­enruimte. Het grasveld naast het buurthuis wordt nog verder ingericht als ‘Smisseplei­ntje’, waar ook mensen uit de buurt naartoe kunnen.

“De tien zorghuurwo­ningen zijn bedoeld voor personen met een beperking, mensen met een gestabilis­eerde psychiatri­sche problemati­ek en zelfredzam­e 65plussers met een beperking. Op deze manier kunnen ze zelfstandi­g, betaalbaar wonen. En toch in een beschermde omgeving verblijven”, zegt schepen van sociale zaken en welzijn Katrien Schryvers (CD&V). Sociale huisvestin­gsmaatscha­ppij De Voorkempen staat in voor de toewijzing van de units. De tien woningen zijn allemaal verhuurd en er is al een wachtlijst.

Gepest

Inge Eyckens (41) groeide op in Borsbeek. Rond haar twintigste werd ze een eerste keer in psychiatri­sch centrum Bethanië in SintAntoni­us opgenomen, waar ze nu ook nog naar de dagwerking van De Boomgaard gaat. “Meestal met de Minder Mobielen Centrale, want ik ben te angstig om de bussen van De Lijn te nemen, omdat ik vroeger soms op de bus werd gepest”, vertelt Inge.

“Vroeger reed ze soms nog met de fiets, maar haar evenwicht en motoriek zijn niet meer zo goed”, zegt papa Ronny. “Momenteel heb ik last van mijn rug. Ik moet op mijn gewicht letten. Vroeger woog ik zestig kilo, nu het dubbele”, vertelt Inge. “Omdat ik een emotionele eter ben. Voor ik naar

 ?? FOTO ?? Schepenen Roel Van Elsacker en Katrien Schryvers (links) naast Inge Eyckens met haar hondje Bo en haar ouders Ronny en Monique in Inges appartemen­t.
FOTO Schepenen Roel Van Elsacker en Katrien Schryvers (links) naast Inge Eyckens met haar hondje Bo en haar ouders Ronny en Monique in Inges appartemen­t.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium