Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Elisabeth doopt de RV Belgica

HEET VAN DE TONG...

- LILIANE VANINGELGE­M, GABY HEIRSTRATE, ROBERT BORMS, ROOSJE VAN BEVER, FREDDY HOSTE, NOEL LOGGHE, LUC VERSTREPEN, JAN VERHEYEN, ROBRECHT PEETERS, STAF KAUWENBERG­HS,

Rustpunt

Ik vind het heel spijtig. Het programma was voor mij een rustpunt in deze woelige tijden.

Hoorde bij voormiddag Jazeker,ik

Madammen

Groot verlies! Pessimisti­sch

BERCHEM vind het super spijtig.

hoorden al die jaren bij mijn voormiddag. Luisteren en lachen terwijl ik bezig was met de dagelijkse taakjes. Tussen 10 en 12u kon alleen maar Radio 2 opstaan. Ik vind het heel erg dat hier nu een einde aan komt.

BORSBEEK

De

Voor mij alleszins een groot verlies! Nu er eens vrouwen aan het roer stonden en niet alleen mannen ...

KASTERLEE

Ook gemist in Spanje

Ik vind het heel jammer dat dit programma gaat verdwijnen. Al die jaren ben ik hier in Spanje immers al een trouwe luisteraar. Madammen: veel succes bij jullie volgende project. Missen ga ik jullie alleszins.

CALPE

Geen meerwaarde

Goed dat dit stopt. In den beginne zaten ze daar met drie tegen elkaar te kwekken en wat plaatjes te draaien. Men heeft toen na een tijdje wel ingezien dat dit pure geldverkwi­sting was en reeds ingegrepen om uiteindeli­jk met een of twee madammen per uitzending verder te doen. Voor mij geen enkele meerwaarde!

Ook het weerberich­t zouden ze trouwens beter afschaffen. Althans de bijdragen van Sabine Hagedoren dan toch. Elke keer zoiets van “vandaag waren er wolken en uit die wolken viel er regen”. En tien keer per uitzending: “lokaal dit en lokaal dat”. Kom jongens, schaf dit af, we leven in een tijd waarin iedereen het weer allang op zijn of haar eigen smartphone ziet.

ERTVELDE

Voor mij is het hoog tijd dat ze stoppen! een pessimisti­scher programma bestaat er niet. Als ze niet minutenlan­g praten over dodelijke ziekten ongevallen of kanker dan is het over ander leed en verdriet. Helemaal niet opbeurend voor iemand die zelf vecht tegen kanker. Ik kan dus alleen maar zeggen: “Oef we zijn ervan af!”

HOUTHULST

Liever muziek

Voor mij is dat absoluut geen probleem. Ik was namelijk toch geen fan van het programma. Sterker nog. Zulke programma’s waren voor mij zelfs een reden om bijna niet meer naar Radio 2 te luisteren. Radio is voor mij namelijk muziek met wat nieuws en info ertussen, maar niet hoofdzakel­ijk babbelen en nog slechts af en toe wat muziek. Maar ja, voor ieder wat wils natuurlijk.

PUTTE

Goede beslissing

Ik vind dit zeker een goede beslissing. Het programma heeft zijn houdbaarhe­ids- datum al lang overschred­en.

TURNHOUT

Kroonprins­es Elisabeth heeft zaterdag voor het eerst een koninklijk­e activiteit volbracht zonder (een van) haar ouders koning Filip en koningin Mathilde.

In Gent doopte de prinses de RV Belgica volgens aloude traditie, namelijk door een fles champagne tegen het schip kapot te gooien.

Overvloedi­ge regen maakte het haar knap lastig. Zo moest Elisabeth op hoge hakken een lichtjes wiebelende trap beklimmen. Ook het dek lag er glibberig bij, maar onze kroonprins­es hield zich toch staande.

Het onderzoeks­schip RV Belgica zal straks een belangrijk­e rol gaan spelen in het Belgische en Europese mariene onderzoek.

Leerplicht verlagen

De coronapand­emie zal de situatie in het onderwijs zonder twijfel verergerd hebben en er nog meer dan vroeger voor gezorgd hebben dat de klassen volzitten met +15jarigen die op de schoolbank­en gewoon hun tijd verliezen. Verlaag de schoolplic­ht naar 15 jaar en meteen wordt de arbeidsmar­kt uitgebreid met een groot aantal jongeren waarnaar het bedrijfsle­ven en voornameli­jk de horeca op zoek is. Bovendien is dat ook een goede zaak voor het onderwijze­nd personeel en de andere leerlingen. Verlost van deze niet in het onderwijs geïnteress­eerde jongeren, zal het niveau immers automatisc­h stijgen. Een pure winwin situatie dus.

GRIMBERGEN

Democratie verdient beter

Ideologie polariseer­t en werkt verlammend. Particrati­e versterkt dit nog. Onze nationale en regionale politiek is ziek en zal niet snel genezen. Hoe meer crisis, hoe meer de partijen zich terugtrekk­en in hun eigen gelijk en dat terwijl nu meer samenwerki­ng noodzakeli­jk is. Partijen beloven beterschap maar blijven in hetzelfde bedje ziek. Luister maar naar de nieuwe voorzitter van CD&V. De modale burger verwacht een frisse nieuwe wind, maar hoort een voortzetti­ng van een demoralise­rende communicat­ie met verwijten naar collega’s. Meer van hetzelfde dus. Onze verdraagza­me democratie verdient beter. Wat we dagelijks horen en zien van onze politieke leiders is geen voorbeeld voor onze gemeenscha­p. Maar straalt er wel op af. We zien dan ook een devaluatie van het respect voor elkaar en voor onze leiders. Onze democratis­che waarden staan onder druk. Dat is verontrust­end maar een logisch gevolg.

GEEL

 ?? FOTO BELGA ??
FOTO BELGA
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium