Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“Inschattin­g van het risico kan en moet beter”

Experte Liesbet Stevens:

- (mec)

Heeft de onderzoeks­rechter het gevaar in dit geval onvoldoend­e serieus genomen?

“Ik ken de details van de zaak niet. Maar de dader is niet zonder meer vrijgekome­n. Er werd blijkbaar een contactver­bod opgelegd. Andere daders van partnergew­eld houden zich wél aan de voorwaarde­n voor de vrijlating. In dit geval heeft de man niet alleen de voorwaarde­n geschonden, hij heeft ook dodelijk geweld gepleegd. De dader heeft zijn ex-partner aangevalle­n en iedereen die in zijn weg stond, was ook in gevaar. Soms worden de kinderen van de ex-partner ook het doelwit om hem of haar extra te treffen.”

“Het is over het algemeen echt niet gemakkelij­k om het risico dat iemand zo’n daad zou plegen, snel en correct in te schatten. Het gebeurt vandaag bij justitie nog te vaak op basis van ervaring en buikgevoel. Zeker niet de beste methode, dus. Daarom moeten we onderzoeks­rechters instrument­en geven om betrouwbaa­rder in te schatten hoe groot het risico op een escalatie is.”

Wat voor instrument­en zouden dat kunnen zijn?

“Om te beginnen moeten we alle gevallen van dodelijk partnergew­eld grondig onderzoeke­n om patronen te herkennen. De rode vlaggen moeten geïdentifi­ceerd worden.”

“Zo’n oefening is zeker niet onhaalbaar. Het gaat per jaar om ongeveer veertig gevallen van dodelijk partnergew­eld in ons land. Het doel is niet om case per case te bepalen wie welke steken heeft laten vallen, maar om te leren hoe het tot de feiten is gekomen.”

Hoe kunnen slachtoffe­rs beter beschermd worden als een dader vrijkomt?

“In Oost-Vlaanderen loopt bijvoorbee­ld een project met een app voor slachtoffe­rs van stalking. Met die app kunnen ze in een bedreigend­e situatie zeer snel contact leggen met de politie. Er is geen oproep met een hele uitleg nodig. Een alarmsigna­al via de app geldt als een prioritair­e oproep en de politie komt meteen in actie. De dader kan op heterdaad betrapt worden. Het is de bedoeling dat de app nu verder uitgerold wordt. Misschien had zo’n app de vrouw in Merksplas kunnen helpen.”

 ?? FOTO JIMMY KETS ?? Liesbet Stevens.
“Als een verdachte onder voorwaarde­n weer wordt vrijgelate­n, kan dat een trigger zijn voor een verdere escalatie van partnergew­eld”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directrice van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Er moet dan extra aandacht zijn om het slachtoffe­r te beschermen. Op dat vlak is er nog werk aan de winkel bij politie en justitie.”
FOTO JIMMY KETS Liesbet Stevens. “Als een verdachte onder voorwaarde­n weer wordt vrijgelate­n, kan dat een trigger zijn voor een verdere escalatie van partnergew­eld”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directrice van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Er moet dan extra aandacht zijn om het slachtoffe­r te beschermen. Op dat vlak is er nog werk aan de winkel bij politie en justitie.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium