Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Wie volgt Mahdi op als staatssecr­etaris?

- (hh)

De partijraad van CD&V komt vanavond om 19.30u samen om een opvolger voor Sammy Mahdi aan te duiden. Nu hij partijvoor­zitter is geworden, moet CD&V op zoek naar een nieuwe staatssecr­etaris voor Asiel en Migratie. Idealiter wordt het een vrouw die nu in de Kamer zetelt. Nathalie Muylle uit Roeselare is de eerste keuze van de partijtop. Maar zij bedankte naar verluidt voor de eer. Al probeert de partij haar toch nog te overhalen. Mocht ze ‘nee’ blijven zeggen, dan komt vooral de Vlaams-Brabantse Els Van Hoof in beeld. Nahima Lanjri (Antwerpen) en Leen Dierick (Oost-Vlaanderen) zijn ook nog kandidates, maar ze maken iets minder kans. Over het inzetten van een ‘wit konijn’ zijn de meningen binnen de partij sterk verdeeld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium