Gazet van Antwerpen Metropool Stad

CD&V heeft niets te verliezen

- Kris Vanmarseni­lle brieven@gva.be

COpiniëren­d hoofdredac­teur

D&V is er klaar voor. Dit weekend werd de nieuwe voorzitter met bijna 100% van de stemmen verkozen en maandag is een nieuwe staatssecr­etaris voor Migratie aangesteld. Nu is het kwestie om in amper twee jaar tijd de partij een nieuw elan te geven. Dat wordt op zijn zachtst gezegd een … uitdaging.

Bij zijn afscheid als staatssecr­etaris krijgt Sammy Mahdi in de pers niet de beste rapporten voor zijn beleid. De behandelin­g van de aanvragen duurt nog altijd te lang en er zijn te weinig opvangplaa­tsen. Mahdi geeft zelf toe dat zijn werk niet af is. Daarom heeft hij zijn eigen kabinetsch­ef – met tonnen ervaring in de sector – gevraagd om de fakkel over te nemen. Een slimme zet. Er hoeft in deze crisis geen halve dag tijd verloren te gaan. Migratie is een moeilijk departemen­t, de partij mag daar geen pluimen verliezen.

Want er zijn nog meer zorgen. Het stikstofdo­ssier is er een van. Hoe kan de partij haar achterban bij de boeren behouden en toch dit akkoord uitvoeren? En ook: hoe kan ze in de Vivaldi-regering nog haar agenda doordrukke­n? Of nog: kan Vlaams minister Hilde Crevits op Welzijn de schade herstellen die Wouter Beke heeft nagelaten? De uitdaginge­n zijn legio, maar de grootste is toch om voor CD&V opnieuw een duidelijke lijn uit te zetten en aan te houden. Mahdi bezigt alvast niet de wollige taal van zijn voorganger. In de speech onmiddelli­jk na zijn verkiezing, kregen alle partijen meteen een tik, ongeacht of ze in de regering zitten of niet. Het klonk aan de ene kant verrassend verfrissen­d van een CD&V-voorzitter, aan de andere kant zal die branie alleen niet volstaan. Profilerin­g hebben we echt al voldoende in de Belgische politiek. Mahdi zal een verhaal moeten vertellen dat ook zonder sneren naar andere partijen een nieuw publiek kan aanspreken. Hij wil zich naar eigen zeggen positioner­en tussen de overheidsb­etutteling van de linkse partijen en het liberalism­e aan de rechterkan­t. Het klinkt niet slecht, maar hij moet dat kader nog concreet kunnen invullen.

Mahdi staat voor een moeilijke opdracht, maar hij is wel het beste dat CD&V kon overkomen. Een jonge, intelligen­te politicus van gemengde afkomst met een enorme ambitie om deze partij uit het slop te halen … De partijlede­n kunnen hem maar beter op handen dragen en alle steun geven. Ze hebben niets te verliezen. Mahdi zelf trouwens ook niet. Als hij niet slaagt in zijn opdracht, kan hij zeggen dat het kalf al verdronken was toen hij eraan begon. Als hij slaagt, is hij een held.

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium