Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“We kunnen het nog steeds niet geloven”

Nu al 500 mensen lopen zaterdag mee in witte mars voor Jarne

-

Voor familie, vrienden, inwoners van Merksplas en collega-supporters van Antwerp was het afgelopen weekend al duidelijk dat er een witte mars voor de betreurde Jarne (19) moest komen.

Honderden mensen wandelen volgende zaterdag van het gemeentehu­is naar het huis van Cindy, waar Jarne omkwam en zijn zus Shannon (22) zwaar verwond werd, om hun respect te tonen en aandacht te vragen voor zinloos geweld. “We leven in een maatschapp­ij die verziekt is van jaloezie en haat, daar is dit nogmaals een voorbeeld van.”

“Het hele dorp is aangedaan door wat er zaterdag gebeurd is. Merksplas is een boerengat, hé. Hier gebeurt zoiets niet. We kunnen het niet geloven”, vertelt de organisato­r van de witte mars. Hij hoeft niet met naam en toenaam in de krant te komen, zegt hij. “Ik spreek voor iedereen, ik hoef geen pluim op mijn hoed”, klinkt het.

Ook een buurtbewon­er die net als Arne Pire een grote Antwerpsup­porter is, had het idee om een witte mars op poten te zetten. Hij sluit zich bij de andere organisato­r aan. “Ik ken de familie niet persoonlij­k, maar ik heb wel familieled­en die Jarne en Shannon kennen, bijvoorbee­ld door training aan Jarne te hebben gegeven. Ik was zelf aan het werken toen ik zaterdagoc­htend twee politiewag­ens aan topsnelhei­d zag voorbijkom­en. Daarna volgde ook het speciale interventi­eteam. Mijn buurman iets verderop wist te vertellen dat het om een gijzeling in de Rodenbachs­traat ging.

Ik ben gestopt met werken en naar daar getrokken. Daar aangekomen zag ik de dader geblinddoe­kt in een combi zitten. Dan gaan je haren rechtop staan, geloof me”, vertelt de organisato­r uit Merksplas.

Rouwregist­ers

“Dezelfde dag nog wist ik dat ik een witte mars moest organisere­n. De familie staat er volledig achter, en we kregen ook goedkeurin­g van de politie en de burgemeest­er. We vroegen toestemmin­g voor honderd mensen, maar momenteel gaat het al naar vijfhonder­d. Dat toont hoe hard dit

drama leeft onder de Spetsers (bijnaam voor mensen uit Merksplas, red.).”

De mars vertrekt zaterdag aan het gemeentehu­is, waar de collega’s van Braspennin­g-Van Dingenen, waar Jarne werkte, een rouwregist­er zullen neerleggen.

Ook Vito Hoogstrate­n, waar hij schoolliep, is dat van plan. “Dan wandelen we allemaal samen naar de Rodenbachs­traat. Sereen, met kaarsen. We betuigen zo onze steun, maar we willen ook zinloos geweld onder de aandacht brengen, net zoals de lakse houding van justitie.

De Antwerp-supporters willen zaterdag halt houden aan het huis van Jarne en daar You’ll Never

Walk Alone zingen. BRITT PEETERS

“Ik zag de dader geblinddoe­kt in de combi zitten. Dan gaan je haren rechtop staan.”

 ?? FOTO RR ?? De betreurde Arne Pire voor wie zaterdag de witte mars wordt gehouden.
FOTO RR De betreurde Arne Pire voor wie zaterdag de witte mars wordt gehouden.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium