Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Kusttoeris­ten geven aanzienlij­k meer uit dan vijf jaar geleden

- (vln)

Vakantiega­ngers die aan de kust logeren, geven per dag gemiddeld 25 euro meer uit dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het toerismebe­drijf Westtoer.

Verblijfst­oeristen die hun vakantie aan onze kust doorbrenge­n, zorgen er voor 30% van de totale toeristisc­he omzet en geven op vandaag aanzienlij­k meer uit: het vijfjarig grootschal­ig kustonderz­oek dat Westtoer samen met Toerisme Vlaanderen uitvoerde, zorgt ook nu voor enkele opvallende resultaten.

Vaker op restaurant “Een vakantiega­nger in een commerciee­l logies – dat zijn onder meer de hotels, B&B’s, campings

en vakantiewo­ningen – gaf in 2016 gemiddeld 65 euro per dag uit. Dat is nu gestegen tot 90 euro”, legt Olivier Verhaeghe van Westtoer uit. “40 euro daarvan gaat naar het verblijf, de rest naar vooral restaurant­bezoek, shopping en boodschapp­en. We stelden vast dat mensen sinds de pandemie meer op restaurant gingen, omdat zoiets toen nog relatief

vlot kon in tegenstell­ing tot andere activiteit­en. Belgen bengelen achteraan

De prijzen zijn in vijf jaar ook aanzienlij­k gestegen. Luxemburgs­e toeristen besteden met gemiddeld 120 euro per dag het meest, de Fransen met 75 euro het minst”, geeft Verhaeghe nog mee. Opvallend: ook de Nederlands­e vakantiega­ngers met 95 euro en de Duitse verblijver­s met 101 euro geven meer uit dan de Belgen die met 89 euro per dag achteraan het lijstje bengelen. In 2019 waren de Belgen goed voor 79% van de vakantiega­ngers in commerciël­e logies, waarvan 54% Vlamingen en 25% Franstalig­en. De overige 21% kwam vooral uit onze buurlanden.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium