Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“Schrik niet als je een pintje in het Engels moet bestellen”

Opleiding voor anderstali­ge nieuwkomer­s zorgt voor vers bloed in sector die kampt met personeels­tekort

- CHRISTOF WILLOCX

Tweeëndert­ig anderstali­ge nieuwkomer­s zijn afgestudee­rd aan een horecaople­iding van vijf maanden in de stad Antwerpen. Ze moeten het dramatisch­e tekort aan werkkracht­en in de sector helpen oplossen.

Drie dagen in de week extra sluiten, een deel van het terras dichtdoen of de baas die zelf regelmatig helpt afwassen in de keuken: enkele horecaonde­rnemers getuigden eerder deze maand in jouw krant over de drastische maatregele­n die ze moeten nemen als gevolg van het personeels­tekort. De cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbem­iddeling en Beroepsopl­eiding (VDAB) liegen er niet om. In een jaar tijd is het aantal ontvangen vacatures voor ‘horeca en toerisme’ in de provincie Antwerpen met 162% gestegen. In de stad Antwerpen is de stijging met 268% nog spectacula­irder.

Daarom hebben VDAB en Horeca Focus onder de naam ‘Hospitalit­y Heroes’ een opleiding voor zaalmedewe­rker, afwasser, kamerperso­neel en keukenmede­werker georganise­erd voor anderstali­ge nieuwkomer­s. De opleiding voor zaalmedewe­rker werd in het Engels gegeven, de andere opleidinge­n in het Nederlands, met soms Engelse vertaling als dat nodig was. Veel van de studenten spreken weinig Nederlands. Maar bijna iedereen die aan de opleiding begon, is wel geslaagd en de meesten hebben al meteen werk gevonden.

Collega halen

De Afghaan Hafiz Amiri (27) heeft maandag een vast contract getekend bij de horecazaak van de Koningin Elisabethz­aal in Antwerpen. “Ik heb voor de groendiens­t van de stad Antwerpen gewerkt”, zegt Hafiz. “Maar die job was niet zo mijn ding. Als het koud is, vind ik die job niet fijn. En zeker niet als het regent. Als ober in de horeca kan ik altijd mooie kleren aandoen en heb ik veel contact met de klanten. Dat spreekt me aan.”

Hafiz woont nu vijf jaar in Antwerpen. Daarvoor woonde hij twee jaar in Wallonië. Hij kan zich goed verstaanba­ar maken, maar zijn kennis van het Nederlands blijft beperkt. “Als Hafiz niet begrijpt wat de klant vraagt, kan hij er altijd een Nederlands­talige collega bij halen”, zegt zijn werkgever Michiel ter Haar. “Het belangrijk­ste voor ons is dat hij de basisvaard­igheden beheerst, zoals plateaus dragen en omgaan met klanten. Zijn hulp is heel welkom. Er zijn twee vacatures voor het restaurant die bij ons al een jaar openstaan. Ons personeel moet heel hard werken om alle gaten dicht te rijden. Door de komst van Hafiz wordt de druk op ons personeel een beetje lichter.”

Bjorn Cuyt, directeur van VDAB in de provincie Antwerpen, geeft toe dat 32 afgestudee­rde anderstali­ge nieuwkomer­s niet het hele personeels­tekort van de horecasect­or gaan oplossen. “Het is een druppel op een hete plaat, maar het is een begin”, zegt Cuyt. “Consumente­n moeten er niet van schrikken als ze deze zomer eens een pintje in het Engels moeten bestellen. Tijdens de opleiding hebben de anderstali­ge cursisten wel een beetje Nederlands geleerd dat gerelateer­d is aan het horecavak, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Nederlands ook over pakweg het weer kunnen praten. Maar dat hoeft ook niet. Ik hoop dat we werkgevers met dit initiatief mee kunnen overtuigen om hun blik te verruimen en ook naar andere doelgroepe­n te kijken om hun vacatures ingevuld te krijgen.”

Alle leeftijden welkom

Die doelgroepe­n kunnen van alle leeftijden zijn. De Marokkaans­e Khadija Addauani (59) heeft de horecaople­iding voor anderstali­ge nieuwkomer­s succesvol afgerond en kan nu aan de slag als afwasser bij het restaurant Umami in Antwerpen. “Ik werkte tot enkele maanden geleden bij de chocoladef­abriek Gudrun in Lier”, zegt Khadija. “Voor die job was ik elke dag twee keer een uur met de fiets onderweg. Met de bus duurde het nog langer. Ik ben blij ik dat ik nu een job heb gevonden waar ik in tien minuten tijd naartoe kan fietsen. Afwasser is trouwens een leuke baan: ik heb altijd iets te doen en moet nooit met mijn vingers draaien.”

Het tekort aan horecapers­oneel is het grootst in de stad Antwerpen. Maar ook in Mechelen zijn er in de laatste twaalf maanden 361 vacatures voor ‘horeca en toerisme’ bij VDAB geplaatst. Deze maand zijn er in Mechelen zes mensen als hulpkok afgestudee­rd, in een opleiding van Horeca Focus en het Centrum voor Volwassene­nonderwijs.

Ook in Turnhout, waar er in een jaar tijd 91 vacatures in de sector zijn geplaatst, zijn er deze maand in een soortgelij­ke opleiding tien hulpkoks afgestudee­rd, onder wie verschille­nde anderstali­gen.

Michiel ter Haar

Werkgever

“Het belangrijk­ste is dat ze de basisvaard­igheden beheersen, zoals plateaus dragen en omgaan met klanten.” Bjorn Cuyt

Directeur VDAB Antwerpen

“Het is een druppel op een hete plaat, maar het is een begin.” Khadija Addauani

Werkt bij Umami in Antwerpen

“Afwasser is een leuke baan: ik heb altijd iets te doen en moet nooit met mijn vingers draaien.”

 ?? FOTO JORIS HERREGODS ?? De Afghanen Hafiz Amiri en Abas Iedzada hebben een horecaople­iding in Antwerpen succesvol afgerond. Hafiz heeft al een vast contract, Abas doet stages.
FOTO JORIS HERREGODS De Afghanen Hafiz Amiri en Abas Iedzada hebben een horecaople­iding in Antwerpen succesvol afgerond. Hafiz heeft al een vast contract, Abas doet stages.
 ?? ??
 ?? FOTO JORIS HERREGODS ??
FOTO JORIS HERREGODS
 ?? FOTO JORIS HERREGODS ??
FOTO JORIS HERREGODS
 ?? FOTO JORIS HERREGODS ??
FOTO JORIS HERREGODS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium