Gazet van Antwerpen Metropool Stad

België wil 2% van BBP uittrekken voor defensie ... tegen 2035

- (agy)

FOTO AFP Jens Stoltenber­g

NAVO-secretaris-generaal

“Wat de nationale defensie-uitgaven betreft, zien we de norm van 2% van het BBP steeds meer als een minimumver­eiste, niet het plafond.”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) kan met een gerust hart in Madrid aankondige­n dat België op termijn 2% van het BBP zal uittrekken voor het leger, maar of dat genoeg zal zijn, is maar de vraag. Tegen 2024 zullen 19 van de 30 NAVO-lidstaten aan hun 2% zitten. Vele zelfs daarboven. België heeft de intentie om tegen 2035 2% uit te trekken. Enkel Spanje (1,01%) en Luxemburg (0,58%) zijn momenteel de enige lidstaten die minder doen dan 1,18% van België.

Aan de andere kant wijst defensiesp­ecialist Sven Biscop (UGent) er wel op dat het voor de eerste keer is sinds de afschaffin­g van de dienstplic­ht in 1993 dat het leger weer meer manschappe­n krijgt. “Defensie is absoluut niet malcontent met de beslissing­en, maar het leger moet ook tijd krijgen om de nieuwe rekruten te vinden en te absorberen in haar werking. Dat gaat niet van de ene dag op de andere.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium