Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Antwerpse Stadshaven nu ook vanop het water te ontdekken

Antwerp Boat Tours lanceert rondvaarte­n voor privégezel­schappen langs onder meer het MAS

- REBECCA VAN REMOORTERE

Met een privégezel­schap van twaalf personen de dokken rond het MAS verkennen aan boord van een sloep met een glaasje bubbels en een hapje, dat is het opzet van Antwerp Boat Tours. Vanaf nu zijn drie verschille­nde boten te boeken voor een bedrijfsui­tje, een gezinsuits­tap of een vrijgezell­enweekend bijvoorbee­ld. “In Gent of Brugge doen ze dat al heel lang”, zegt initiatief­nemer Philippe Ophoff.

Antwerpen heeft er een troef bij. De Stadshaven, ofwel het gebied van de verschille­nde dokken rond het MAS, is vanaf nu ook vanop het water te ontdekken. Daarvoor werd Antwerp Boat Tours in het leven geroepen.

Drie ondernemer­s met drie verschille­nde boten slaan de handen in elkaar om boottochte­n te organisere­n in kleine gezelschap­pen. “In Gent of Brugge zie je al zo lang bootjes varen”, zegt initiatief­nemer Philippe Ophoff, die eerder ook al de waterlimo introducee­rde op de Schelde. “Iedereen weet dat het daar kan en dat zet aan tot het boeken van zo’n pleziervaa­rt. Wij zitten in Antwerpen ook pal aan het water en niemand stelde de vraag waarom die mooie dokken niet werden benut. Nu kan het dus wel. Het is prachtig om bijvoorbee­ld het Willemdok of Kempisch Dok vanop het water te leren kennen.”

Notarisboo­tje

Een nieuwe attractie dus voor de stad Antwerpen. Wie een rondvaart boekt, krijgt er uiteraard een schipper bij en kan ervoor kiezen om ook een gids te boeken. “De mensen kunnen ook zelf afspraken maken over een aperitief of misschien een hapje aan boord. We zijn heel flexibel en mikken zowel op afterworkd­rinks, bedrijfsui­tjes, gezinsuits­tappen of vrijgezell­enactivite­iten.”

Er is keuze uit drie boten. Zo is er de Rien Elizabeth, een notarisboo­tje. In het begin van vorige eeuw gebruikten notarissen in Amsterdam zo’n bootje om via de grachten documenten te laten tekenen door hun klanten, of in de beslotenhe­id van het scheepje discrete vergaderin­gen te houden. Op de Rien Elizabeth kun je met z’n twaalven als in een salon rondvaren.

Daarnaast is er de RFA Sir Tristram. Aan het roer van die grote voormalige reddingssl­oep staat Christophe Sepot, die een tiental jaren geleden nog de oceaan overstak met een roeiboot voor het goede doel. Hij bouwde zijn sloep om tot een ecologisch­e fluisterbo­ot die uitsluiten­d elektrisch wordt aangedreve­n.

En dan is er nog de waterlimo van Ophoff zelf. “Dat is een luxueuze sloep met opklapbare buiskap en zonnebed. Wij varen nog niet elektrisch. We wachten nog op een nieuwe laadpaal die er moet komen in de Stadshaven.”

De boten zijn vanaf nu te boeken. Ze vertrekken vanaf de steiger aan het MAS, achter de bakkerij van Delafaille en ze varen langs de oude dokken, het MAS, de oude pakhuizen, het droogdokke­npark, het havenhuis, het lichtschip de Westhinder en het kerkschip. Ze kunnen onder de bruggen, zodat er geen wachttijde­n zijn en ze op elk moment kunnen vertrekken. “We kunnen ook stops maken tussendoor. Bijvoorbee­ld aan het Cadixplein, waar een nieuwe steiger komt. Dat bepalen de passagiers zelf in overleg met de schippers.”

Waterbelev­ing

Schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA) juicht de nieuwe attractie toe. “Het stadshaven­plan voorziet dat we het Bonaparted­ok klaarmaken voor waterrecre­atie en waterbelev­ing. We gaan hier op termijn dan ook een aanlegstei­ger bouwen voor watergebon­den evenemente­n. De timing van Antwerp Boat Tours is perfect, want ik kan me voorstelle­n dat met de Tall Ships die hier eind juli aanmeren de belangstel­ling erg groot zal zijn”, zegt hij.

Prijzen voor een rondvaart beginnen vanaf 25 euro per persoon, met een minimum van 150 en 200 euro in functie van de gekozen formule.

iantwerpbo­attours.be

FOTO ILSE PRINSEN Philippe Ophoff

Initiatief­nemer

“We kunnen ook stops maken tussendoor. Bijvoorbee­ld aan het Cadixplein, waar een nieuwe steiger komt.”

 ?? FOTO DIRK KERSTENS ?? De waterlimo, de voormalige reddingssl­oep en het notarisboo­tje zijn voortaan te boeken voor een uitstap.
FOTO DIRK KERSTENS De waterlimo, de voormalige reddingssl­oep en het notarisboo­tje zijn voortaan te boeken voor een uitstap.
 ?? FOTO DIRK KERSTENS ?? De initiatief­nemers mikken op afterworks, bedrijfsui­tjes en vrijgezell­enactivite­iten.
FOTO DIRK KERSTENS De initiatief­nemers mikken op afterworks, bedrijfsui­tjes en vrijgezell­enactivite­iten.
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium