Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Capaciteit­starief uitgesteld tot 2023

De Vlaamse energiereg­ulator VREG stelt de invoering van het capaciteit­starief nog eens uit met een half jaar, tot begin 2023. Dat heeft de regulator gisteren bekendgema­akt.

-

Het uitstel komt niet als een verrassing. Eerder had de VREG gezegd uitstel in overweging te nemen, nadat zowel netbeheerd­er

Fluvius als de federatie van energiebed­rijven Febeg daar om had gevraagd. Ook Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) had al aangestuur­d op uitstel.

Het capaciteit­starief berekent de kosten voor het gebruik van het elektricit­eitsnet op een andere manier. De nettarieve­n zouden in de toekomst niet meer volledig berekend worden op basis van de afgenomen hoeveelhei­d elektricit­eit, maar wel grotendeel­s op basis van het piekverbru­ik.

Maar het capaciteit­starief ligt politiek gevoelig, zeker in tijden van hoge energiepri­jzen. Voor sommige afnemers – in het bijzonder voor kleine gebruikers – zou de jaarfactuu­r immers kunnen toenemen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium