Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“Gedraag u als raadslid in plaats van als kroegtijge­r”

Sam Van Rooy (Vlaams Belang) krijgt volle laag na ‘grapje’ over werkplunje stadsreini­ging die schepen Els van Doesburg draagt tijdens gemeentera­adszitting

-

“Het zijn niet enkel vrouwen die opgewonden geraken van mannen in uniform, ook het omgekeerde is waar.” Met die uitspraak aan het adres van schepen Els van Doesburg (N-VA) die in een werkplunje van Stadsreini­ging de gemeentera­ad bijwoonde, kreeg de Vlaams Belangfrac­tieleider maandagavo­nd de hele raad over zich heen. “We zitten hier niet op café”, reageerde burgemeest­er Bart De Wever (N-VA). “Gedraag u als raadslid in plaats van als kroegtijge­r.”

Van Rooy interpelle­erde schepen van Doesburg maandagavo­nd over de aanpak van sluikstort en zwerfvuil in de stad.

Hij liet zich bij zijn tussenkoms­t inspireren door de outfit van de schepen: een werkplunje van de dienst Stadsreini­ging de raad bijwoonde. “Het zijn niet enkel vrouwen die opgewonden geraken van mannen in uniform, ook het omgekeerde is waar”, liet hij ontvallen.

“Een onschuldig grapje”, zei hij achteraf, maar dat volstond niet voor de andere raadsleden die erg verontwaar­digd reageerden. Gemeentera­adslid Kevin Vereecken (N-VA) eiste excuses. “Uw visie op het vrouwelijk geslacht is niet meer van deze tijd”, zei hij. “Dit was erg ongepast.”

Van excuses wilde Van Rooy niet weten. “Dit is pure woke”, reageerde hij.

“Een voorbeeld van doorgedrev­en politieke correcthei­d waarbinnen niemand nog iets kan zeggen. Je kan geen grapje meer maken of het is meteen seksisme of racisme of fascisme,... Uw tussenkoms­t meneer Vereecken is te gek voor woorden. Els

en ik kennen elkaar. U maakt er iets van dat enkel in uw gestoorde geest bestaat en wat eigenlijk een normale omgang is tussen volwassen mensen.” red.)

“Niet grappig”

(van Doesburg,

Maar dat kon weinig raadsleden overtuigen. Zelfs burgemeest­er Bart De Wever (N-VA) mengde zich. “Iemand aanspreken op het feit dat de outfit die zij draagt prikkelend is, hoort niet thuis in de gemeentera­ad.”

“Het was een grapje”, onderbrak Van Rooy.

“Maar het was niet grappig”, zei De

“Wever gepikeerd en met verheven stem. “Humor vraagt context. U dient uw manieren te houden. We zitten hier niet op café. Gedraag u als raadslid, niet als kroegtijge­r.”

Schepen van Doesburg reageerde droog op de uitspraken van Van Rooy. “Uw observatie­vermogen is heel intact. Ik ben maandag op sluikstort­ronde geweest met de mensen van Stadsreini­ging omdat heel wat vacatures niet ingevuld geraken. Onze medewerker­s gaan elke dag de straten op om Antwerpen proper te houden. Tijdens de zomerperio­de is het extra druk: veel evenemente­n, veel gebruik van het openbaar domein en veel medewerker­s op vakantie. Daarom zoeken we extra volk. Onlangs nog werd een dertigtal nieuwe medewerker­s aangeworve­n, maar vooral chauffeurs zijn moeilijk te vinden. We zoeken er veertien.”

 ?? FOTO TOM CORNILLE, JORIS HERREGODS ??
FOTO TOM CORNILLE, JORIS HERREGODS
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium