Gazet van Antwerpen Metropool Stad

ANTWERPEN Kammenstra­at tijdelijk autovrij

-

De Kammenstra­at wordt tijdens de koopjesper­iode van vrijdag 1 juli tot maandag 18 juli autovrij gemaakt. De verdwijnpa­len op het kruispunt van de Kammenstra­at met de Oudaan staan dan omhoog tussen 11 en 19u. In de omliggende straten verandert tijdens de koopjesper­iode tijdelijk de verkeerssi­tuatie: de Everdijstr­aat is afgesloten aan de parking Oudaan. In de Geefsstraa­t is autoverkee­r toegelaten en moet je verplicht rechtsaf van Geefsstraa­t naar Schoenmark­t rijden. De Lombardens­traat is tweerichti­ngsverkeer en er geldt een plaatselij­k parkeerver­bod. Op de Oudaan, komende vanuit de gelijknami­ge parking, is het verplicht links afslaan richting Lange Gasthuisst­raat. De Sint-Antoniusst­raat en Sleutelstr­aat zijn in de maand juli allebei afgesloten aan de Kammenstra­at.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium