Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Internerin­g voor pedofiel die jongens naaktbeeld­en aftroggeld­e

Rechtbank

-

De rechtbank heeft beslist de 33jarige Joachim P. uit Edegem te interneren. De man benaderde jongens via sociale media en liet hen expliciete naaktbeeld­en maken. P. pleegde de laatste feiten toen hij voorwaarde­lijk vrij was.

de fictieve naam

had Joachim P. tussen november 2020 en februari 2021 meermaals contact met een toen 14-jarige jongen. Via Instagram gaf hij de jongen de opdracht om expliciete seksuele handelinge­n uit te voeren en daarvan foto’s en video’s te maken. Die beelden moest de jongen doorsturen. Het slachtoffe­r verklaarde dat hij de opdrachten bleef uitvoeren omdat hij bang was dat de eerdere beelden verspreid zouden worden. Pas toen ook een vriend van de jongen benaderde, kwam hij met zijn verhaal naar buiten.

Onder Deskundige­n

anna.wanna

Voorwaarde­lijk vrij

anna.wanna

De man achter het profiel, de 33jarige Joachim P. uit Edegem, werd gearrestee­rd. Hij was voorwaarde­lijk vrij na een eerdere veroordeli­ng voor gelijkaard­ige feiten. P. was in april 2017 tot zeven jaar cel veroordeel­d, het hof van beroep in Antwerpen gaf hem later dat jaar een lichtere straf van vijf jaar gevangenis. Ook toen had P. nog tijdens het onderzoek nieuwe slachtoffe­rs gemaakt.

In het huidige onderzoek verklaarde de man dat hij een grote drang voelt naar jongens in hun puberjaren en naar mannen. “Hij zoekt deze op via het internet en ervaart dat als dwangmatig en wil de controle en de macht houden over zijn slachtoffe­rs”, noteerde de rechtbank in haar vonnis.

Zijn advocaten vroegen tijdens de behandelin­g van de zaak om P. te interneren. P. zelf verklaarde dat hij zelf als kind misbruikt was en zich geprostitu­eerd had. Hij vond zijn problemati­ek zo zwaar dat hij - als er geen behandelin­g mogelijk was - overwoog om euthanasie aan te vragen.

De rechtbank besliste om deskundige­n aan te stellen. Die kwamen tot de conclusie dat P. tijdens de feiten aan een geestessto­ornis leed die zijn oordeelsve­rmogen en controle over zijn daden aantastte of teniet deed en dat het risico op nieuwe feiten hoog tot zeer hoog is. De deskundige­n raadden een langdurige behandelin­g in een gespeciali­seerd centrum voor seksuele delinquent­en aan, voor P. ooit zou vrijkomen wordt aangeraden hem een hormonale behandelin­g te geven.

De rechtbank volgde de deskundige­n en gelastte de internerin­g van P.

Aan het slachtoffe­r en zijn ouders moet de man in totaal een schadeverg­oeding van 11.000 euro betalen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium