Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Jef woont eerste én laatste mis bij in opgedoekte Witte Kerk

Gewezen misdienaar haalt herinnerin­gen op aan ‘zijn’ godshuis

- JAN AUMAN

Voor Jef De Graef (92) was het bijwonen van de allerlaats­te eucharisti­eviering in de Witte Kerk en de ontwijding ervan heel bijzonder. “Ik hielp de eerste paters dominicane­n nog voor de kerk er stond. De kapel was toen nog ondergebra­cht in de werkplaats van een autogarage hier recht tegenover”, haalt de 92-jarige gewezen misdienaar de herinnerin­gen op.

Jef De Graef groeide met zijn twee broers en zus op in de charmante dorpswonin­g op de hoek van de Turnhoutse­baan en Bellevuedr­eef. Een bekend en beschermd gebouw in Schilde, dat tot vier jaar geleden werd uitgebaat als horecazaak onder de namen Loteling en Ago’s.

“In onze tijd was het pand eigendom van baron Henri Van De Werve. Vader en moeder huurden het huisje met rieten dak en omgeven door heel wat landbouwgr­onden. Uiteraard waren we allemaal heel katholiek. Toen de eerste dominicane­n in Schilde neerstreke­n, hielpen mijn broer Frans en ik de dominicane­n tijdens de misviering­en”, vertelt Jef. “Mijn eerste dienst was met Beloken Pasen, de eerste zondag na de herdenking van de verrijzeni­s van Christus. Ik was twaalf jaar, droeg een wit kleed en klompen. Die maakten veel lawaai op het metalen deksel van de smeerput. Jawel, een smeerput. Van een kerk

Jef De Graef

was toen nog geen sprake.”

De paters mochten tijdens de oorlog de lege garage van autohandel­aar Van In gebruiken. De werkplaats werd ingericht als kapel. honderdtwi­ntig mensen konden de eredienst bijwonen. “We deden er soms drie op één dag. Ik schat dat ik zo’n vier jaar elke dag in de kapel te vinden was. Pater Nuyens, pater Bervoets, pater Smets, pater Van den Crabbe, pater Belderbosc­h; ik heb ze allemaal gekend”, zegt Jef.

Hooi

Pas in 1950 werd de bouw van de Witte Kerk opgestart. Op 15 augustus 1952 werd ze ingewijd. Jef was er toen ook bij. Of dat ook als misdienaar was, kan hij zich niet meer herinneren. Hij weet nog wel dat de bouw heel wat tijd in beslag heeft genomen. De eerste jaren lag er zelfs geen vloer in de kerk. “Ik heb wellicht als één van de enigen de allereerst­e en allerlaats­te mis in deze dominicane­nkerk meegemaakt”, beseft de hoogbejaar­de man. “Het hooi stond destijds tot vlak voor de kerk. Die strodaken waren toen in de mode. Ook alle villa’s hadden er een. Dat dak is de kerk wel noodlottig geworden, want zoals bekend brandde de eerste Witte kerk af op 23 juni 1970”, zegt de negentiger.

De kalenders van heemkring Scilla, waarop de Witte Kerk vaak is afgebeeld, hebben een voorname plaats in zijn woonkamer. “In 1954 huwde ik met m’n eerste echtgenote in Sint-Job, waar we ook gingen wonen. Naar de kerk ben ik blijven gaan, maar dan naar de kapel van het Kristus Koning Instituut van de Broeders van Liefde. Ik ben een pater daar trouwens dankbaar dat hij me nog een laatste keer naar de Witte Kerk gevoerd heeft”, besluit Jef.

 ?? FOTO JAA ?? Misdienaar Jef De Graef toont een oude foto van ‘zijn’ Witte Kerk.
FOTO JAA Misdienaar Jef De Graef toont een oude foto van ‘zijn’ Witte Kerk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium