Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Halewijn De Lie, importeur van Zuid-Afrikaanse wijnen, onverwacht overleden

-

Halewijn De Lie is dit weekend plots overleden op 58-jarige leeftijd. De Berendrech­tenaar is bij velen bekend omdat hij in de regio mensen in contact bracht met de betere Zuid-Afrikaanse wijnen.

Al meer dan een kwarteeuw importeerd­e de wijnkenner ZuidAfrika­anse wijnen. Hij startte een eigen zaak in Berendrech­t in het boerenhuis van zijn voorvaders in de Schouwvege­rsstraat. Dat pand dateert uit 1776.

Als je Halewijn heet, lijk je voorbestem­d om in het wijnvak te stappen. Dat deed hij dan ook toen hij als student begon met de verkoop van Kaapse wijnen voor een Antwerpse importeur. Zijn ouders kennen veel mensen in Zuid-Afrika, er woont ook familie en dus kon hij zo heel wat contacten leggen.

Halewijn De Lie verraste de Polder toen hij ruim vijftien jaar geleden ook Zandvliets­e wijn begon te verkopen. Tijdens een prospectie­reis kwam hij per toeval in contact met het ‘Zandvliet Wine Estate’ in Ashton, in de Westkaap.

“Ik was onmiddelli­jk geïmponeer­d door de naam en ook door de kwaliteit. Toen ik de kans kreeg om exclusief invoerder te worden, twijfelde ik geen moment”, liet hij toen weten.

Bij vele evenemente­n in en rond de Polder was Halewijn De Lie trouwens ook present om zijn lekkers nog meer naam te geven. Halewijn De Lie was ook bekend als gansrijder bij De Nieuwe Gans.

 ?? FOTO RR ?? Halewijn De Lie.
FOTO RR Halewijn De Lie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium