Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Lokaal bestuur ‘dumpt’ grote berg afval op Grote Markt

Opmerkelij­ke actie: gemeente lanceert nieuwe campagne in strijd tegen zwerfvuil

- BART ROGGEMAN

Het lokaal bestuur van Boom liet zijn diensten maandag op de Grote Markt met opzet een grote berg met allerlei afval dumpen. Met de opmerkelij­ke actie lanceert de gemeente een nieuwe campagne in de strijd tegen zwerfvuil en wil ze de inwoners met hun neus op de feiten drukken. “We halen minimum 800 kilogram zwerfvuil per week op, we zijn het beu”, zegt burgemeest­er Jeroen Baert (N-VA).

Meerdere inwoners keken maandagoch­tend verbaasd op toen ze de Grote Markt passeerden. Op de hoek met de Silvertopl­aan was een grote afvalberg gegroeid. “Dat is het resultaat van een week zwerfvuil ruimen”, zegt burgemeest­er Jeroen Baert (N-VA). “De schattinge­n lopen uiteen, maar per week halen we minstens 800 kilogram tot zelfs 1,5 ton aan zwerfvuil en sluikstort­en op. Dat kost ons verschrikk­elijk veel geld, van de inzet van manuren tot het huren van containers en materiaal en de verwerking. Als we een ruwe schatting maken van de personeels­en verwerking­skosten komen we makkelijk op een kost van meer dan 55.000 euro per jaar en dat is nog een onderschat­ting. Dat kan zo niet langer, we zijn het beu.”

Het lokaal bestuur lanceert daarom met ‘Doe mee(r) met minder afval’ een nieuwe campagne, waarbij zowel sensibilis­erend als repressief wordt opgetreden. “Normaal wilden we deze campagne uitrollen in september, maar omdat het probleem zo nijpend is, gaan we er nu al mee van start. Het is duidelijk een maatschapp­elijk probleem en een gebrek aan opvoeding, want wat je aantreft grenst soms aan het ongeloofli­jke, op soms een paar meter van een vuilnisbak die niet vol zit.”

Brandende vuilniszak­ken

“Als het aan mij ligt, ging ik nog een stap verder. In Napels stak de bevolking ooit de vuilniszak­ken in brand uit protest tegen de falende ophaling. Had het gekund, had ik dit hier ook willen doen, om als overheid een duidelijk statement te maken dat de maat vol is”, zegt hij cynisch.

“De campagne bestaat uit drie luiken: sensibilis­eren, motiveren en repressie”, vertelt schepen van Afval Francis Sanchez (N-VA). “Via sensibilis­ering willen we iedereen er nogmaals van bewust maken om bijvoorbee­ld zijn zakken op het juiste moment buiten te zetten en juist te selecteren. Wie niet luisteren wil, zal het voelen want we gaan de repressiev­e acties ook opvoeren en de GAS-boetes worden opgetrokke­n tot 350 euro plus de verwerking­skosten. Het aantal camera’s dat geregeld van plaats wisselt om overtreder­s te betrappen, is intussen opgevoerd tot tien exemplaren.”

Aan alle handelaars werd ook een brief gestuurd om hen aan te manen de omgeving mee netjes te houden. “Het is in het bijzonder een boodschap aan de zaken met takeaway, waar we vaststelle­n dat vaak allerlei afval als pizzadozen en drankblikj­es blijven rondslinge­ren”, zegt Baert.

Als derde luik ten slotte wil de gemeente ook reeds bestaande acties, zoals Mooimakers, motiveren en versterken. In de gemeente gaan geregeld enkele burgers op pad om zwerfvuil te ruimen. ChaCha Van Laere is een van hen. Tijdens haar uitstapjes met de hond raapt ze in de buurt afval op. “Vroeger kwam ik twee weken toe met een vuilniszak, tegenwoord­ig is een zak per week amper voldoende”, getuigt ze. “Het wordt alsmaar slechter. Hoog tijd dat iedereen zich daar van bewust is.”

 ?? FOTO BART ROGGEMAN ?? De berg afval op de Grote Markt: het resultaat van een week zwerfvuil ruimen.
FOTO BART ROGGEMAN De berg afval op de Grote Markt: het resultaat van een week zwerfvuil ruimen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium