Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Nieuw artistiek fotoboek over kunstschil­der Marten Melsen

Fotografe Karin Borghouts (63) legt atelier en huis van Stabroekse kunstenaar vast op papier

- ERIK VANDEWALLE

Karin Borghouts (63) is artistiek fotografe met al heel wat tentoonste­llingen en publicatie­s op de teller. Nu werkt ze aan een artistiek fotoboek over het huis en atelier van kunstschil­der Marten Melsen met als titel

“Dit is een stukje Bokrijk in de Polder, omdat het er nog zo authentiek is.”

Painter’s House.

A“Met dit boek wil ik de sfeer en de ziel van dat opmerkelij­k huis vastleggen voor de toekomst. Het is niet alleen het atelier van kunstschil­der Melsen, maar ook zijn thuis voor hem en zijn kroost. Wie hier binnenstap­t, zet een stap terug in de tijd. Die sfeer wil ik met een zestigtal foto’s weergeven”, motiveert de Kalmthouts­e fotografe haar project.

Karin Borghouts fotografee­rt plaatsen, locaties en stillevens. Op haar foto’s vind je geen mens en dat is een bewuste keuze. De Kalmthouts­e is erg goed in het vastleggen van de juiste sfeer van kamers en dat laat ze ook zien in opvallende detailfoto­grafie. Het boek over de woning van Marten Melsen is een tweede deel in een groeiende reeks. Het eerste is een fotoboek over het afgebrande huis van haar ouders in Kapellen.

“Na de brand in 2012 fotografee­rde ik in zwart-wit wat was overgeblev­en van mijn ouderlijk huis. De verzamelin­g antieke gebruiksvo­orwerpen van mijn moeder leverde zwartgebla­kerde stillevens op. Vroeger focuste ik me op publieke ruimtes en gebouwen en nu zijn het vooral persoonlij­ke interieurs die mijn aandacht trekken”, legt Karin Borghouts uit.

Vijf jaar geleden bezocht ze voor het eerst de woning van Marten Melsen en maakte er foto’s. Dit jaar kreeg ze de kans om

Karin Borghouts

nog meer beelden te maken. “De sfeer van die woning riep heel wat jeugdbeeld­en op van mijn ouderlijk huis. Ook hier vond ik overal oude gebruiksvo­orwerpen. Dit mag echt niet verloren gaan.” Karin Borghouts dook ook in de geschieden­is en de weetjes van de oude woning.

Foto’s van het werk van Marten Melsen vind je niet in

“Er bestaan al voldoende boeken, die de werken van de schilder weergeven. Neen, mij is het te doen over de plaats waar hij leefde en woonde”, benadrukt de fotografe. In het fotoboek komen wel enkele citaten van Marten Melsens kleinzoon Jan.

House.

Werffotogr­afe

A Painter’s

Karin Borghouts is al meer dan tien jaar ook de werffotogr­afe van het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten. Zij legde heel dat project vast vanaf het prille begin tot het einde. Borghouts heeft ook al heel wat andere fotoboeken gepublicee­rd. Zo legde ze de levensrout­e van Vincent Van Gogh af en fotografee­rde de plaatsen waar hij woonde en werkte.

 ?? FOTO KOEN FASSEUR ?? Karin Borghouts aan het werk aan haar fotoboek.
FOTO KOEN FASSEUR Karin Borghouts aan het werk aan haar fotoboek.
 ?? FOTO KARIN BORGHOUTS ?? Vijf jaar geleden bezocht ze voor het eerst de woning van Marten Melsen en maakte er foto’s.
FOTO KARIN BORGHOUTS Vijf jaar geleden bezocht ze voor het eerst de woning van Marten Melsen en maakte er foto’s.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium