Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Verwarring op kruispunt: naar rechts of rechtdoor?

Ook maar dertig kilometer per uur op lange helling

- (jaa)

Verwarring voor de gebruikers van de zopas geopende Hoogmolenb­rug. Op het kruispunt in Wijnegem wijst het verkeersli­cht rechtdoor, terwijl de pijl op het rijvak eronder je naar rechts stuurt.

markering is nog niet volledig volgens het meest recente plan”, geeft Gilles van Goethem van het Agentschap Wegen en Verkeer toe. “Het is de bedoeling dat hier op het kruispunt met de Merksemseb­aan een linksafsla­gstrook, een strook rechtdoor (naar de nieuwe brug) en een rechtsafsl­agstrook komt. Het aanpassen van de markeringe­n zal deze week nog gebeuren, wellicht woensdag.” Dat is dan opgehelder­d. Veel chauffeurs stellen ook vast dat je op de lange helling richting nieuwe Hoogmolenb­rug nu maar dertig kilometer per uur mag rijden. Ze vragen zich af of dat definitief is of voorlopig. “Dat is voorlopig omdat er nog werkzaamhe­den aan de gang zijn. Zo kan je beneden in Schoten nog niet rechtsaf de Metro“Die poolstraat op, richting Antwerpen. De toegelaten snelheid zal later, als alles afgewerkt is, worden aangepast tot vijftig kilometer per uur.”, aldus Schotens commissari­s bevoegd voor Verkeer Joris Beckers.

En dan zijn er nog de vele onaangenaa­m verraste chauffeurs die voor de nog altijd afgesloten

Metropools­traat vaststelle­n dat ze verplicht richting centrum Schoten worden gestuurd. Pas na een hele rit door dat centrum en de wijk Deuzeld geraken ze in de Metropools­traat. Onder meer voor de vele bedrijven daar, zeker ook voor hun medewerker­s, leverancie­rs en klanten, betekent dat een hele omweg.

Vlaams Waterweg

Wat zegt de Vlaamse Waterweg? “Door de verschille­nde werken die tegelijker­tijd worden uitgevoerd op de Metropools­traat, blijft de weg langs het kanaal tot het voorjaar van 2023 volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook de verkeersli­chten op het kruispunt beneden aan de Hoogmolenb­rug zijn daarom nog niet in werking”, aldus woordvoerd­er Liliane Stinissen.

 ?? FOTO RR ?? Het kruispunt voor de nieuwe Hoogmolenb­rug. Verkeersli­cht en wegmarkeri­ng stemmen niet overeen.
FOTO RR Het kruispunt voor de nieuwe Hoogmolenb­rug. Verkeersli­cht en wegmarkeri­ng stemmen niet overeen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium