Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“Hier ligt anderhalf kopje koffie voor elke wereldburg­er”

- JOHAN VAN BAELEN

op de juiste manier te bewerken. We hebben een programma ingevoerd rond duurzaamhe­id, kwaliteit en productivi­teit en het weren van kinderarbe­id. We zorgen ervoor dat de boeren gecertifie­erd worden door Rainforest Alliance. Met dat AAA- of duurzaamhe­idscertifi­caat krijgen ze een premie.” En vormt cocaïne geen verleiding voor de koffieboer­en? “We hebben samen met de Colombiaan­se overheid een fairtradep­ensioenfon­ds opgezet. Dat langdurig partnershi­p trekt ook de volgende generatie jonge koffieboer­en aan.”

Nespresso, dat zijn treinwagon­s helemaal tot op de kaai van Molenbergn­atie rijdt, is niet de

Koffiemana­ger Molenbergn­atie

“Voor Nespresso nemen we stalen uit élke zak. In de koffiewere­ld is 30% staalname gangbaar.”

enige klant van de natie natuurlijk. “Het is goed dat er ook kleine producente­n zijn. Dat is een groeiende markt en tegelijk merken we polarisati­e”, legt Dries Boon uit, “met aan de ene kant de grote industrie en aan de andere kant en -traders, die heel specifieke koffie willen. Dat gaat zover dat ze op die specifieke plantage vragen naar juist die bepaalde plant.”

“Die speciale koffies zijn natuurlijk geen koffies voor elke dag. Dat is eerder een afsluiter van een menu. Dat gaat bij koffie zoals bij andere dranken. Je hebt een biertje voor dit en een wijntje voor dat gerecht”, voegt Kenneth Budts toe. “Massa kan iedereen, zwarte en warme koffie kan iedereen maken, maar die gradatie van: ik wil iets lekkers, dat is moeilijker. De koffie van vroeger bij jouw tante Nonneke, die kan iedereen maken. Maar doe je bij die speciale iets fout, dan proef je dat.” speciality-klanten

Stapelen per soort

Molenbergn­atie staat zijn kleinere klanten via traders bij in die eigen keuzes. “Als een plaatselij­ke koffiebran­der een zak vraagt van die kwaliteit en een van die andere, dan kunnen we dat organisere­n”, weet Dries Boon. “Daarom spreiden we de koffies over heel het magazijn. We stapelen de originekof­fies per soort, zodat er aan kan worden gedaan. Dan rijdt de magazijnie­r voorbij en laadt hij een zakje van deze koffie op en eentje van die andere soort. Zo krijg je een bestelling à la carte.”

Toch kan niet zomaar iedereen in de Molenbergn­atie gaan shoppen. De keuze van koffies loopt via traders, die stalen krijgen aangeboden. “Want wij zijn geen eigenaar van die goederen. Met onze logistiek doen we alleen aan dienstverl­ening.” orderpicki­ng

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium