Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Ook het gevaar wordt almaar higher

VN-rapport waarschuwt voor hoger THC-gehalte in cannabis

-

Cannabis is de populairst­e drug wereldwijd. Dat gebruik neemt niet alleen toe, maar wordt ook risicovoll­er. Een nieuw VNrapport waarschuwt voor het hogere THC-gehalte, de stof die de roes opwekt. Vooral in Europa leidt het tot een toename van het aantal psychische aandoening­en.

Een jointje uit de jaren zestig valt niet te vergelijke­n met wiet die vandaag opgestoken wordt. Het THC-gehalte van cannabis stijgt al decennia. Tussen 2010 en 2020 ging het vooral in Europa en Noord-Amerika snel. Dat schrijft de VN-organisati­e voor drugs- en misdaadbes­trijding UNODC in het jaarlijkse Werelddrug­srapport. Bij wiet en marihuana, de gedroogde bloemtoppe­n en bladeren van de cannabispl­ant, is het THC-gehalte met 40% toegenomen. Bij hasj, het hars, is het bijna verdriedub­beld.

Meer lokale kweek Dat een hoog THC-gehalte risico’s inhoudt, blijkt ook in de zorg.

Volgens het rapport hebben steeds meer Europeanen gespeciali­seerde hulp nodig omwille van cannabisge­bruik. Spoedafdel­ingen zien het aantal patiënten dat wordt opgenomen door cannabis, al dan niet in combinatie met andere drugs, toenemen.

De zorgwekken­de trend is gekend, zegt expert en criminoloo­g Steven Debbaut (UGent en Smart on Drugs). “Aan sterkere THC-concentrat­ies zijn extra risico’s verbonden waaronder allerlei psychische problemen.” De gestegen waardes hebben volgens de VN deels te maken met de kweek: meer lokaal én indoor en minder import uit pakweg Marokko. Volgens Debbaut is het

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium