Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“Ik ben geen moordenaar”

Salah Abdeslam krijgt laatste woord op proces aanslagen Parijs

- MICHAEL TEMMERMAN

Hoofdverda­chte Salah Abdeslam heeft nog een laatste keer gesproken op het speciale assisenpro­ces rond de aanslagen in Parijs. “Ik ben geen moordenaar”, aldus Abdeslam. Morgen wordt een uitspraak verwacht.

Salah Abdeslam, de enige overlevend­e van het terreurcom­mando dat in november 2015 in Parijs meer dan 130 doden heeft gemaakt, excuseerde zich gisteren nog eens aan de nabestaand­en van de slachtoffe­rs. Al verklaarde hij er wel bij dat een veroordeli­ng voor moord “een onrecht” zou zijn.

“Ik spreek met het zwaard van de aanklager aan mijn nek”, aldus Abdeslam. “Het publiek denkt dat ik met een kalasjniko­v op mensen heb geschoten, het denkt dat ik in de Bataclan mensen heb vermoord. Maar dat is niet de waarheid. Ik erken dat ik niet perfect ben, dat ik fouten heb gemaakt, maar ik ben geen moordenaar. Als je me veroordeel­t voor moord, bega je een onrecht.”

Abdeslam verklaarde eerder tijdens het proces dat hij uit “menselijkh­eid” ervan had afgezien om zijn bommengord­el te laten ontploffen.

Man met het hoedje

Behalve Abdeslam kregen ook de dertien andere aanwezige verdachten het laatste woord. Zij betuigden hun spijt en hun deelneming aan de nabestaand­en van de slachtoffe­rs. “Ik vertrouw op gerechtigh­eid, ik verwacht veel van het vonnis”, aldus verschille­nde beklaagden. Nog zes andere beklaagden, van wie er vijf vermoedeli­jk overleden zijn, worden bij verstek berecht.

Na Abdeslams laatste woorden schorste assisenvoo­rzitter Jean-Louis Périès de hoorzittin­g en trok de jury zich terug voor beraadslag­ing. Morgennami­ddag wordt het proces hervat en wordt een uitspraak verwacht.

Het Franse Openbaar Ministerie heeft tegen twintig verdachten straffen van vijf jaar tot levenslang geëist. Ook Abdeslam vliegt mogelijk voor de rest van zijn leven de cel in, wat volgens zijn advocaat gelijkstaa­t aan een “langzame doodstraf”. Ook Mohamed Abrini, “de man met het hoedje” van de aanslag in de luchthaven van Zaventem, riskeert een levenslang­e opsluiting.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium