Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Drones van Antwerpse operator mogen buiten gezichtsve­ld vliegen in de stad

Helicus haalt als allereerst­e Europees bedrijf vergunning binnen

- (jvbo)

Omzet

71785314

2545 19643 4560485 10143323 15385854 544038 142168

42042 808701 15089 17169 1318494 5792420 1872679 0 0 108592

5006 17988 1636513

767 520412

6938 11852 920584 6450515 9537501 39059

5842 104518 7323131

747 185011

51229 7893426 4522801 431632 249692 774878

4154 223289

1100 631694 11505267

1859 115773 12330572

0 88576 21885 86199 27114 85574 13702 584925

12117 1608344 23921895

5306 511530 130617 2081020

38324 1703075

7878 2070634 1805609

1420 13420

1497 17366 698039 170754 12353 39858 8494090 62335 26763 49959 1190566 450094

0 23607

0 7918 345942

1979 9834413

95894 19076684

De Antwerpse droneopera­tor Helicus is het eerste bedrijf in Europa dat toelating krijgt om drones buiten het gezichtsve­ld over stedelijk gebied te laten vliegen. Afgelopen dinsdag bracht het bedrijf die vergunning al in de praktijk met een medische testvlucht tussen twee Antwerpse ziekenhuiz­en.

Helicus is coördinato­r van het Europese project SAFIR-Med, dat drones wil inzetten voor medische toepassing­en. Zo zouden ze snel bloed- of urinestale­n kunnen vervoeren tussen ziekenhuiz­en. In 2019 deed het consortium al eens een testvlucht tussen GZA Sint-Augustinus en het UZA onder de toenmalige Belgische wetgeving. Sindsdien werkt Helicus achter de schermen verder. Aan de technologi­e, maar ook aan de Europese regels rond onbemand vliegen. Want daarvoor is er nog geen sluitend wetgevend kader.

Helicus haalde nu de allereerst­e toelating in Europa binnen om boven een dichtbevol­kt gebied buiten het gezichtsve­ld van de operator te vliegen. “Dat is een complexe combinatie”, legt Helicus-CEO Mikael Shamim uit. Een sleutelbeg­rip is

kortweg BVLOS. “De persoon of sight,

Benaming

Spadel

Surcaf Telenet Group

Ter Beke Tessenderl­o Group TINC Comm Ord Shs Titan Cement Tubize Fin.

UCB Umicore Unifiedpos­t Gr. Van de Velde Vastned Retail VGP Viohalco Wareh. de Pauw Warehouses Wereldhave Bel. Xior Ord Shs

Vorig slot

(180,00)

(2,96) (20,64) (101,50) (30,20) (13,00) (11,12) (78,40) (80,94) (32,54)

(3,09) (34,05) (30,50) (166,60)

(3,48) (31,32) (38,30) (48,30) (42,20) beyond visual line

Open Hoogste Laagste

20,32

30,60 12,96 10,62 78,50 80,14 32,96

3,09 34,20 30,00 165,80

3,31 31,40 38,60 48,60 41,90 die het toestel bestuurt, kan de drone dan niet meer zien.”

Om groen licht te krijgen van de luchtvaart­autoriteit­en, moest Helicus aantonen dat het voldoende veiligheid­smaatregel­en heeft getroffen. “Dat gaat onder andere over veiligheid in de lucht, een parachutes­ysteem voor de drone en een noodplan in afstemming met de hulpdienst­en op de grond”, zegt Shamim.

Met de goedkeurin­g op zak schoot

Slot Vers. Omzet

0 0 2942621

0 477424 448062 104528 175639 31883592 25500591 203059 137052

45744 3463976

40000 7008627

2316 71882 803714

Omzet

54030871 5783414 32144180 724471 773955 54871724 1164851 5051215 4214 118131464 0 73120 3101 1069545 54399783 251493901 6066 56,12 36,90 14,24 20,76 50,00 33,55 het bedrijf meteen in actie. Afgelopen dinsdag vloog een drone succesvol tussen twee ziekenhuiz­en in Antwerpen, die voorlopig nog anoniem blijven. In theorie mag Helicus nu stalen vervoeren tussen ziekenhuiz­en in stedelijk gebied. “Maar we hebben nog wat werk voor het op grote schaal toepasbaar is”, zegt Shamim. “Voorlopig brengen we ook steeds de autoriteit­en op de hoogte als we een vlucht plannen.”

 ?? FOTO RR ?? Vorige dinsdag deed Helicus al een medische testvlucht tussen twee niet nader genoemde Antwerpse ziekenhuiz­en.
FOTO RR Vorige dinsdag deed Helicus al een medische testvlucht tussen twee niet nader genoemde Antwerpse ziekenhuiz­en.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium