Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“Dit kan ook in Antwerpen gebeuren”

-

In Zierikzee zijn ze sterk onder de indruk over de verwoesten­de kracht van de windhoos. Sommigen spreken zelfs van een lichte tornado. Maar wat is het verschil ? Weerman Marc van den Broeck geeft tekst en uitleg.

“Dit kan overal gebeuren. Ook vijftig kilometer verderop, in Antwerpen”, zegt Marc van den Broeck. “Zo’n windhoos ontstaat wanneer koude lucht in contact komt met hoger gelegen warme lucht en er sprake is van een veranderen­de windrichti­ng. Meestal gebeurt dat op open zee, waar de lucht beneden wat koeler is door het zeewater. Omdat er meestal niemand in de buurt is, worden ze niet zo vaak gespot, maar het fe

nomeen komt wel vaak voor.” Hoe groter het temperatuu­rverschil, hoe krachtiger de tornado.

Op basis van de beelden denkt Van den Broeck dat het eerder om een windhoos gaat dan over een tornado. “Bij een tornado zie je duidelijk een lange slurf tot op de grond. De diameter van zo’n tornado is ook vrij groot, waardoor de schade verspreid ligt over een erg grote oppervlakt­e. In dit geval is er sprake van een smalle strook die getroffen werd.”

Vijf minuten

Volgens getuigen duurde de doortocht ook maar een vijftal minuten. “Dat wijst er eveneens op dat het eerder om een windhoos gaat”, zegt van den Broeck. Een echte tornado duurt lang en bouwt enorm veel kracht op. Deze windhoos richtte wel schade

maar die is niet vergelijkb­aar met de potentiële kracht van een tornado.”

Hoewel windhozen vooral ontstaan op open zee, kunnen ze wel voorkomen op het land. “In dit geval is het echt een kwestie van pech”, zegt de weerman. “Boven Zierikzee moeten net alle elementen aanwezig geweest zijn om een windhoos te vormen. Hoewel de kans aan land kleiner is, kan het dus wel gebeuren.”

Volgens Van den Broeck zijn er niet meer windhozen dan vroeger. “Het fenomeen heeft zich altijd al voorgedaan, maar werd vermoedeli­jk minder vastgelegd. Vandaag maakt iedereen er meteen filmpjes van, waardoor ze meer in beeld komen.”

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium