Gazet van Antwerpen Metropool Stad

ANPR-camera in Collegewij­k werkt niet tijdens schoolvaka­nties

-

Vanaf vrijdag 1 juli mogen ook automobili­sten zonder doorgangsv­ergunning langs de ANPRcamera in de Collegewij­k rijden. Deze maatregel geldt de ganse zomervakan­tie, net als tijdens andere schoolvaka­nties. Sinds 1 september staat op het kruispunt van de Jacob de Roorestraa­t met de Rogier Van der Weydenstra­at een ANPR-camera om het sluipverke­er in de wijk aan te pakken. Wie geen doorgangsv­ergunning heeft, krijgt een boete. Om een en ander duidelijke­r te stellen, heeft het gemeentebe­stuur beslist om de camera uit te schakelen tijdens schoolvaka­nties van minimaal vijf dagen. Dat geldt dus alvast voor de zomervakan­tie en verder voor de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakant­ie. Op feest- of brugdagen blijft de camera werken om zo, net als op weekdagen van 7.30 tot 9u en van 15 tot 18u een knip te voorzien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium