Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Meer capaciteit voor illegale criminelen in gesloten centra

- Kris Vanmarseni­lle Opiniërend hoofdredac­teur brieven@gva.be

In de Antwerpse Diepestraa­t zorgen drugsdeale­rs al sinds jaar en dag voor overlast. De politie pakt hen wel op, maar tot een repatriëri­ng van de criminelen, die vaak geen papieren hebben, komt het zelden. De Dienst Vreemdelin­genzaken (DVZ) erkent dat het de afgelopen jaren moeilijk was om illegale criminelen uit te wijzen. “We zijn de capaciteit in de gesloten centra aan het opdrijven, dat zal ook het aantal repatriëri­ngen doen stijgen”, zegt woordvoers­ter Paulien Blondeel. Op dit moment zijn er voor heel België 400 tot 450 plaatsen in gesloten centra waar mensen zonder papieren in afwachting van hun uitwijzing opgesloten kunnen worden.

Het was voor de CEO van Brussels Airlines kiezen tussen een zomer vol onvoorspel­bare stakingen of het schrappen van honderden vluchten. De werkdruk is te groot. Na corona willen duizenden toeristen opnieuw vliegen, maar het luchtvaart­personeel is in de coronajare­n massaal opgestapt. En niet teruggekom­en. Er worden dus nog eens 527 vluchten gewoon van de tabellen verwijderd. De schrapping van zo veel vluchten is een lelijke streep door de rekening van Brussels Airlines-CEO Peter Gerber en van de Belgische regering. In de coronacris­is heeft de FPIM, de investerin­gsmaatscha­ppij van de overheid, 290 miljoen euro aan Brussels Airlines geleend. Dat geld moet in principe in 2026 worden terugbetaa­ld, maar de kans dat dit lukt, is nu een pak kleiner geworden. Dat is heel slecht nieuws voor een bedrijf dat ook voor corona in de meeste jaren verlies maakte en dat vandaag zelfs een negatief eigen vermogen heeft. De vraag is dus wat de federale overheid ervoor over heeft om Brussels Airlines te redden van de ondergang, die nu wel erg dichtbij dreigt te komen.

Gerber is alleszins vastbeslot­en om deze crisis aan te grijpen om het probleem ten gronde aan te pakken: “We moeten echt af van die sociale onrust om de zes maanden.” Hopelijk kan hij inderdaad de rust bij Brussels Airlines herstellen, extra personeel aantrekken en goede afspraken maken voor een toekomst op lange termijn. Zo’n operatie is trouwens nodig voor meerdere bedrijven en diensten op Brussels Airport. Hoe vaak hebben ook vóór corona de bagagebeha­ndelaars het werk al niet neergelegd? Die opeenvolge­nde stakingen brachten niet alleen duizenden reizigers in moeilijkhe­den, ze schaadden de reputatie van de luchthaven. Ook de luchtverke­ersleiders legden de luchthaven al meerdere keren lam.

Als Peter Gerber van Brussels Airlines opnieuw een winstgeven­de en goed draaiende maatschapp­ij wil maken, moet de rest van Brussels Airport meewerken. En ook de regering. Gerber klaagt het gebrek aan visie van de Belgische overheid op de luchtvaart aan: waarom rijdt er geen hogesnelhe­idstrein naar Zaventem, waarom krijgt Charleroi meer overheidss­teun?

Tja, waarom? Een gebrek aan visie op de lange termijn en durf op de korte, een versnipper­ing van de macht … Het zijn ziektes die zich in dit land op alle niveaus en in alle sectoren manifester­en. Maar als de overheid de kritiek van Gerber niet ernstig neemt, is een tweede Sabena niet eens een onrealisti­sch scenario.

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium