Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“Middenstan­d in Diepestraa­t zit al veertien jaar in crimineel moeras”

-

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandi­gen (NSZ) reageert verontwaar­digd op de uitleg van de Dienst Vreemdelin­genzaken over de problemati­ek met drugsdeale­rs in de Diepestraa­t. “De handelaars zien af. Het is onbegrijpe­lijk dat men niet meer kan doen voor die buurt, die echt wel potentieel heeft”, zegt voorzitter Nico Volckeryck.

De verzuchtin­gen van de handelaars in de Diepestraa­t zijn niet nieuw voor NSZ-voorzitter Nico Volckeryck. “Ik ben al veertien jaar bezig met die problemati­ek. Samen met handelaars en het stadsbestu­ur hebben we al heel veel overleg gepleegd en oplossinge­n gezocht, maar helaas moeten we vaststelle­n dat de problemati­ek helemaal terug is”, zegt hij. “Deze keer gaat het over zo’n dertig personen die blijkbaar denken dat de straat een gedoogzone is voor drugshande­l.”

Thatcher

Volckeryck stelt dat de sleutel voor de oplossing van het probleem op het federale niveau ligt en wijst naar Nicole de Moor (CD&V), de nieuwe staatssecr­etaris voor Asiel en Migratie. “Vanuit het NSZ gaan we een brief sturen waarin de problemati­ek, die voldoende gekend is, nogmaals chronologi­sch zal worden opgelijst. Men vergeleek de nieuwe staatssecr­etaris met (Margaret,

red.) Thatcher. Wel: ze kan zich meteen bewijzen”, aldus Volckeryck.

Hij stelt dan ook dat er meer capaciteit in de gesloten opvangcent­ra moet komen en hoopt op een snelle oplossing. “Hoe kan de Dienst Vreemdelin­genzaken zeggen dat ze in een dipje zitten door corona? De middenstan­d in de Diepestraa­t zit al veertien jaar in een crimineel moeras”, stelt Volckeryck. “De handelaars zien af. Het is onbegrijpe­lijk dat men niet meer kan doen voor die buurt, die echt wel potentieel heeft.”

 ?? FOTO DIRK KERSTENS ?? Nico Volckeryck, voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandi­gen.
FOTO DIRK KERSTENS Nico Volckeryck, voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandi­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium