Gazet van Antwerpen Metropool Stad

GEVOLGEN VOOR HET PERSONEEL Voorlopig geen nieuwe acties

-

De liberale en socialisti­sche vakbonden tonen zich gematigd positief over het schrappen van de bijna 700 vluchten. Enkel de christelij­ke vakbond reageert expliciet afwijzend. Maar op korte termijn plannen de bonden geen nieuwe acties.

De geannuleer­de vluchten moeten vooral op de korte termijn soelaas bieden voor de hoge werkdruk bij het personeel. De vakbonden vragen zich af of de impact voldoende groot zal zijn.

“Er wordt een buffer gecreëerd. Het is nu hopen dat dit volstaat”, zegt Tim Roelandt van het ACLVB. De liberale vakbond vreest echter dat ook het schrappen van bijna 700 vluchten niet zal volstaan bij een grote onverwacht­e personeels­uitval, bijvoorbee­ld door een coronauitb­raak. “Dat zullen we dus moeten afwachten.” De socialisti­sche vakbond spreekt van “een inspanning vanuit de directie die we moeten appreciëre­n.”

De beslissing van de directie lijkt voorlopig wel te volstaan om nieuwe acties af te wenden. “We moeten realistisc­h zijn. We hebben vandaag ook het financiële plaatje te zien gekregen. En we willen het bedrijf niet in gevaar brengen. Maar het mag geen excuus zijn om eender welk probleem onder de mat te vegen”, zegt Roelandt nog.

De vakbonden gaan nu in gesprek met het personeel. Ze wijzen er wel op dat als de maatregele­n voor deze zomer onvoldoend­e blijken, nog meer piloten, stewards en stewardess­en zich wegens oververmoe­idheid “niet fit om te vliegen” zullen melden. In dat geval zullen dus uiteindeli­jk nog vluchten geannuleer­d worden.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium