Gazet van Antwerpen Metropool Stad

“De opname is volgens ons geen bewijs van racisme”

Taaldocent­e start petitie tegen schorsing medewerker­s UAntwerpen

- (svo)

Astrid Elbers (43) uit Deurne, taaldocent­e bij Linguapoli­s, het taalinstit­uut van de Universite­it Antwerpen, heeft een petitie opgestart tegen de beslissing van Herman Van Goethem om twee medewerker­s te schorsen. Die kwamen enkele weken geleden in opspraak toen ze in een gefilmd gesprek na een examen kwetsende uitspraken deden over studenten van Marokkaans­e origine en over de Joods orthodoxe gemeenscha­p.

heeft op maandagavo­nd handtekeni­ngen. “Ik

wou eerst een mailtje sturen om te zeggen dat ik niet meer zou komen”, vertelt Elbers. “Maar wat haalt dat nu uit?” De taaldocent­e wou actie ondernemen en besloot daarom een open brief op te stellen. Daarin haalt ze aan dat de opname volgens haar, en de medeonders­chrijvers, “geenszins een bewijs is van racisme”.

“De opname toont een informeel gesprek tussen twee personeels­leden over onderwerpe­n waar ze in hun lespraktij­k mee geconfront­eerd worden: intercultu­rele problemen, integratie en taalachter­De stand bij bepaalde bevolkings­groepen. We zijn het niet noodzakeli­jk eens met wat er werd gezegd, maar er was in geen enkel opzicht sprake van strafbare haatspraak.”

Veel bijval van de professore­n van de UAntwerpen is er althans nog niet. “We denken dat mensen bang zijn voor repercussi­es”, zegt Elbers. “Wel hebben we al 800 handtekeni­ngen, waaronder 17 professore­n uit Vlaanderen en Nederland.”

De UAntwerpen was niet bereikbaar voor commentaar.

 ?? FOTO ASTRID ELBERS/ATV ?? Astrid Elbers en een van de medewerker­s.
FOTO ASTRID ELBERS/ATV Astrid Elbers en een van de medewerker­s.
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium