Gazet van Antwerpen Metropool Stad

Wallonië zoekt 400 miljoen euro extra voor schade overstromi­ngen

- (pol)

De kosten voor de schadedoss­iers van de overstromi­ngen in Wallonië liggen 400 miljoen hoger dan geraamd. De Waalse regering zal nu opnieuw onderhande­len met de verzekeraa­rs.

Op 14 en 15 juli is het een jaar geleden dat Wallonië getroffen werd door ongeziene overstromi­ngen. In de aanloop naar de herdenking­splechtigh­eden, die een hommage moeten worden aan de 39 dodelijke slachtoffe­rs, maakt de Waalse regering de balans op van het werk, de kosten, en de plannen die daarop volgden.

Behalve die akelige 39 doden doen ook de andere cijfers naar adem happen. 100.000 mensen werden getroffen door de overstromi­ngen. Er liep 9.670 hectare onder water, samen met 48.000 gebouwen. 11.000 wagens raak

ten beschadigd of vernield, net als 559 bruggen. De natuurramp kostte de Waalse regering al 2,8 miljard euro.

Een groot deel van dat geld ging naar een bijkomende uitbetalin­g bij schadedoss­iers. De verzekeraa­rs zijn wettelijk slechts verplicht tot een plafond uit te betalen bij natuurramp­en. Dat was

toen de federale regering hen in 2000 verplichtt­e natuurramp­en mee op te nemen in de brandverze­keringspol­is. “Daardoor zouden slachtoffe­rs maar voor 20% van hun schade vergoed worden. Gelukkig hebben we ingegrepen”, zegt Waals minister-president Elio Di Rupo (PS). De Waalse regering ging de dag na de overstromi­ngen met verzekeraa­rskoepel Assuralia rond de tafel zitten. Di Rupo wilde dat verzekerde­n voor de volle part of the deal 100% vergoed zouden worden. Er werd een akkoord bereikt waarbij de verzekeraa­rs 41% namen en de regering de overige 59%. “De schade voor de slachtoffe­rs werd toen geschat op 1,67 miljard. Daarvan werd 991 miljoen betaald door de regering. Maar we stellen nu vast dat de werkelijke cijfers hoger liggen: het gaat om 2,069 miljard. Een verschil van 399 miljoen waarover we opnieuw met de verzekeraa­rs moeten spreken.”

Er zijn ook twee grote plannen in wording die Wallonië moeten voorbereid­en op gelijkaard­ige rampen. Het eerste heet

en focust op de heropbouw in elf grote ‘wijken’ in de negen zwaarstget­roffen gemeenten. Begin 2023 volgt het Masterplan Vesdre, dat de benchmark vormt voor alle toekomstig­e bouwprojec­ten in de Vesdervall­ei. durables

Quartiers

 ?? FOTO BELGA ?? Waals minister-president Elio Di Rupo.
FOTO BELGA Waals minister-president Elio Di Rupo.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium